ARP S.A. wzmacnia współpracę z województwem podkarpackim

Data dodania: 2019-06-05
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała porozumienie z województwem podkarpackim. Sygnatariusze intensyfikują działania na rzecz rozwoju regionu, m.in. poprzez stworzenie atrakcyjnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała porozumienie z województwem podkarpackim. Sygnatariusze intensyfikują działania na rzecz rozwoju regionu, m.in. poprzez stworzenie atrakcyjnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej.

- Zadania, jakie stoją przed Agencją Rozwoju Przemysłu, mają kilka wymiarów. Działamy zarówno na poziomie ogólnokrajowym, ale również lokalnym. Na Podkarpaciu jesteśmy obecni od ponad dwudziestu lat. Po wejściu w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji zarządzamy obszarami inwestycyjnymi w ramach dwóch stref: mieleckiej i tarnobrzeskiej. Bez dobrej współpracy z samorządami od szczebla gminnego do wojewódzkiego ciężko byłoby nam w pełni odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania inwestorów. Dzisiaj stawiamy kolejny krok w naszych relacjach. Na mocy porozumienia z województwem będziemy promować możliwości inwestycyjne Podkarpacia. Jestem przekonany, że obie strony skorzystają na tej współpracy - powiedział Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Porozumienie zakłada współpracę w zakresie m.in.: promocji możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim, pozyskiwania i obsługi inwestorów oraz gromadzenia i udostępniania inwestorom informacji gospodarczych o regionie podkarpackim i dostępnych terenach inwestycyjnych na terenie województwa.

Strony podpisały porozumienie podczas konferencji „Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców”, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Sygnatariuszami porozumienia byli: Ewa Draus, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Dariusz Śliwowski, Wiceprezes Zarządu ARP S.A., Adam Kuśnierz, Dyrektor ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu i Krzysztof Ślęzak, Dyrektor ARP S.A. Oddział w Mielcu.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC i Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN. Po wprowadzeniu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji zarządza również obszarem obejmującym tereny województwa podkarpackiego i lubelskiego oraz części Mazowsza w ramach ustawy „Polska Strefa Inwestycji”.