ARP S.A. wśród inicjatorów powstania Dolnośląskiej Doliny Wodorowej

Data dodania: 2021-06-09
8 czerwca w Kobierzycach pod Wrocławiem przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wzięli udział w spotkaniu na temat inicjatywy powołania Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Zgodnie z Krajowym Planem Odbudowy powstanie w Polsce co najmniej pięć dolin wodorowych. List intencyjny w sprawie utworzenia pierwszej z nich - Podkarpackiej Doliny Wodorowej w Rzeszowie - którego sygnatariuszem jest ARP S.A. został podpisany w obecności Premiera Mateusza Morawieckiego 18 maja br.

8 czerwca w Kobierzycach pod Wrocławiem przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wzięli udział w spotkaniu na temat inicjatywy powołania Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Zgodnie z Krajowym Planem Odbudowy powstanie w Polsce co najmniej pięć dolin wodorowych. List intencyjny w sprawie utworzenia pierwszej z nich - Podkarpackiej Doliny Wodorowej w Rzeszowie - którego sygnatariuszem jest ARP S.A. został podpisany w obecności Premiera Mateusza Morawieckiego 18 maja br.

- Już teraz Polska jest jednym z liderów produkcji wodoru na świecie. Takie możliwości zobowiązują i pokazują, że mamy u nas w Polsce wypracowane kompetencje - ocenił Premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, w Polsce będzie pięć „Dolin Wodorowych” i "to będą główne ogniwa gospodarki wodorowej".

- Chcemy mierzyć wysoko, wodór ma szansę być paliwem z przyszłości. Do 2034 roku powstaną w Polsce elektrolizery o mocy co najmniej dwóch gigawatów - powiedział Premier Mateusz Morawiecki.

Jednym z hubów wodorowych ma być Dolnośląska Dolina Wodorowa. Pozwoli ona wykorzystać potencjał regionu w zakresie nowoczesnych technologii, zbudować miejsce, w którym będą produkowane ogniwa paliwowe, autobusy wodorowe, a niskoemisyjny wodór będzie wykorzystywany na szeroką skalę jako źródło czystej energii.

Scenariusz działań w sprawie utworzenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej omawiali 8 czerwca br. roku przedstawiciele: Ministerstwa Klimatu i Środowiska na czele z Ministrem Ireneuszem Zyską, Pełnomocnikiem Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, ARP S.A., dolnośląskich uczelni wyższych, podmiotów gospodarczych, innowatorów. Przedstawiciele nauki przedstawili koncepcję utworzenia we Wrocławiu pierwszego w Polsce i jednego z nielicznych w Europie akademickiego „Centrum Zielonej Transformacji”.

- Już dziś w TSSE EURO-PARK WISŁOSAN w Europarku Kobierzyce funkcjonuje LG Energy Solution, produkujący baterie litowe do samochodów elektrycznych. To niezwykle istotny komponent, który rozwija elektromobilność, jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziś gałęzi przemysłu. Innowacje w sektorze energetyki są tu, na Dolnym Śląsku, już dziś. Chcemy, by tych innowacji było więcej, by rozwijał się Przemysł 4.0. W tym kontekście dostrzegamy szansę w wodorze i sukcesywnie włączamy się w promowanie rozwiązań bazujących na jego wykorzystaniu – mówi Cezariusz Lesisz, Prezes ARP S.A.

- W Grupie Kapitałowej ARP są spółki, które zajmują się produkcją bezemisyjnych środków transportu jak również produkują szereg urządzeń mogących znaleźć zastosowanie w całym łańcuchu dostaw gospodarki wodorowej. Jesteśmy, jako ARP biznesowo zainteresowani inwestycjami w rozwój innowacyjnych technologii wytwarzania energii – dodaje Paweł Kolczyński, Wiceprezes ARP S.A.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy środki przeznaczone na projekty wpisujące się w rozwój technologii wodorowych sięgną 800 mln euro. Realizacja projektów z tego zakresu będzie możliwa również dzięki uzyskaniu pomocy publicznej w ramach mechanizmu Komisji Europejskiej – Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania.

O Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r.

Projekt, będącej na końcowym etapie opracowywania, Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. wyznacza następujące cele:

  • osiągnięcie mocy instalacji produkcji z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii dla potrzeb produkcji wodoru i jego pochodnych na poziomie 2 GW, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów;
  • rozpoczęcie eksploatacji 800 – 1000 nowych autobusów wodorowych, w tym wyprodukowanych w Polsce;
  • powstanie co najmniej 32 stacji tankowania i bunkrowania wodoru;
  • powstanie co najmniej 5 dolin wodorowych będącymi centrami doskonałości w procesie wdrażania gospodarki wodorowej, integracji sektorów, transformacji klimatycznej przemysłu oraz budowie infrastruktury.