ARP S.A. współorganizatorem konferencji "Ukraina 2010+ - zmiana czy kontynuacja w stosunkach z Polską i Niemcami"

Data dodania: 2010-12-14
16 i 17 grudnia 2010 r. w Warszawie odbędzie się konferencja "Ukraina 2010+ - zmiana czy kontynuacja w stosunkach z Polską i Niemcami". Organizatorami wydarzenia są: Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Fundacja Konrada Adenauera w Polsce i Fundacja im. Henricha Boella w Warszawie. Konferencja współfinansowana
16 i 17 grudnia 2010 r. w Warszawie odbędzie się konferencja "Ukraina 2010+ - zmiana czy kontynuacja w stosunkach z Polską i Niemcami". Organizatorami wydarzenia są: Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Fundacja Konrada Adenauera w Polsce i Fundacja im. Henricha Boella w Warszawie. Konferencja współfinansowana jest przez Fundację Współpracy Polsko-Niemiecką i Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Na konferencji zostaną zaprezentowane poglądy ekspertów i przedstawicieli środowisk opiniotwórczych Polski, Niemiec i Ukrainy na wybrane aspekty polityki i współpracy z Ukrainą.

W czasie konferencji uczestnicy będą dyskutowali o ukraińskiej gospodarce i proponowanych przez nową władzę reformach, a także o współpracy gospodarczej i energetycznej z Ukrainą. Uwaga uczestników skupi się na problemach modernizacji ukraińskiego systemu gazociągów, rozwoju transgranicznych połączeń sieci elektronenergetycznych, poprawie efektywności energetycznej ukraińskich przedsiębiorstw i całej gospodarki. Omawiane będą istotne, nowe perspektywy i  przedsięwzięcia gospodarcze zarówno w przemyśle polskim, jak i ukraińskim, m.in. z wykorzystaniem atrakcyjnych warunków inwestowania w mieleckiej i tarnobrzeskiej specjalnych strefach ekonomicznych.
Polsko-ukraińsko-niemiecka konferencja odbędzie się już po raz szósty. W obecnej edycji udział weźmie ponad 100 osób, a mowy powitalne wygłoszą minister Radosław Sikorski oraz były prezydent Aleksander Kwaśniewski. W panelach i dyskusji udział wezmą znani politycy, dyplomaci, dziennikarze, przedstawiciele ośrodków opiniotwórczych i eksperci polscy, ukraińscy i niemieccy. Na zakończenie planowane jest spotkanie z byłym prezydentem Ukrainy - Leonidem Krawczukiem.
Dwudniowa konferencja rozpocznie 16 grudnia 2010 r. o godzinie 15.00. w Warszawie, w Sali Balowej Ziemiaństwa Polskiego, ul. Mikołaja Kopernika 30.

Program konferencji jest dostępny są na stronie: http://www.pauci.org/pl/
Przedstawiciele mediów zainteresowani przeprowadzeniem wywiadu z prezydentem Krawczukiem proszeni są o zgłaszanie się w tej sprawie do organizatorów konferencji, tel. (22) 626-16-10, e-mail: conference@pauci.pl. Tylko w tym wypadku możliwe będzie uzyskanie zgody na wywiad podczas pobytu prezydenta Krawczuka w Polsce.
-------------------------------------------------------------------
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1991 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych, rozwój przedsiębiorczości (m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi w Mielcu i Tarnobrzegu), udzielanie pomocy publicznej  a także wspieranie innowacyjności (tworzenie parków przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości) oraz udzielanie pożyczek ze środków własnych. W 2009 r. ARP miała 40,2 mln zł zysku. Zysk ARP za 2009 r. został wypracowany przede wszystkim dzięki sprzedaży udziałów i akcji zrestrukturyzowanych spółek z portfela ARP. Kapitał zakładowy ARP S.A. wynosi ponad 3,8 mld zł. Więcej informacji na stronie internetowej www.arp.com.pl