ARP S.A. wspiera transfer technologii kosmicznych

Data dodania: 2019-04-26
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zorganizowała spotkanie firm z branży kosmicznej i okołokosmicznej. Podczas European SpaceTech Transfer Forum spotkali się przedstawiciele kilkudziesięciu spółek polskich i zagranicznych. Wzięli oni udział w sesjach networkingowych, panelowych dyskusjach oraz konsultacjach prawno-patentowych. Dowiedzieli się jakie zastosowanie mogą mieć ich technologie nie tylko w przemyśle kosmicznym, ale także na Ziemi.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zorganizowała spotkanie firm z branży kosmicznej i okołokosmicznej. Podczas European SpaceTech Transfer Forum spotkali się przedstawiciele kilkudziesięciu spółek polskich i zagranicznych. Wzięli oni udział w sesjach networkingowych, panelowych dyskusjach oraz konsultacjach prawno-patentowych. Dowiedzieli się jakie zastosowanie mogą mieć ich technologie nie tylko w przemyśle kosmicznym, ale także na Ziemi.

European SpaceTech Transfer Forum to pierwsze z cyklu spotkań przedstawicieli firm polskich i zagranicznych z branż kosmicznych i okołokosmicznych. Firm, które oferują technologie i tych, które poszukują technologii do wdrożenia. Spotkanie odbyło się w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT. Organizatorami byli: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Open Innovation Network i Europejska Agencja Kosmiczna.

- Program European SpaceTech Transfer Forum skonstruowaliśmy w oparciu o całościowe i systematyczne podejście do przemysłu kosmicznego. W ARP patrzymy na tę branżę także jak na źródło innowacji i zastosowań wykorzystywanych w innych dziedzinach gospodarki. Między innymi dlatego realizując program wsparcia sektora technologii kosmicznych w Polsce kierujemy się podejściem biznesowym i traktujemy wsparcie rozwoju kadr, start-upów oraz działania marketingowe jako niezbędny element inwestycji. Jestem przekonany, że Forum na stałe wpisze się w kalendarz cyklicznych spotkań, bo wzajemne przedstawienie oferty i potrzeb sektora w zakresie know-how jest kluczowe dla jego rozwoju powiedział Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

W trakcie Forum ARP S.A. podpisała porozumienie z Niemieckim Centrum Kosmicznym - DRL, drugiej co do wielkości i znaczenia agencji kosmicznej w Europie. To da polskim przedsiębiorcom dostęp do innowacyjnych technologii opracowanych w Niemczech. ARP S.A. dodatkowo, dzięki grantom z projektu Sieć Otwartych Innowacji będzie współfinansować patenty licence i know how, nabywanych przez polskie MŚP od DLR.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. angażuje się w wiele inicjatyw, które wspierają rozwój polskiej branży kosmicznej. Są to: promocja sektora, rozwój kadr, pożyczki oraz inwestycje. W ramach programu stażowego Rozwój Kadr Sektora Kosmicznego, wspólnie ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego szuka absolwentom z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera kierunków takich jak: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, fizyka techniczna, informatyka staży w firmach z sektora kosmicznego. Dotychczas odbyły się trzy edycje tego konkursu, ponad 75% stażystów ostało później zatrudnionych w firmach, w których odbywali praktykę.

ARP S.A. współpracuje z Politechniką Warszawską. W ramach porozumienia ARP S.A. objęła patronatem Studenckie Koło Astronautyczne działające przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. Jest to największe koło studenckie w Polsce, które jako jedyne w kraju doprowadziło do wyniesienia satelity na orbitę (PW-SAT). Aktualnie studenci zakończyli drugi projekt (PW-SAT2). Pozyskane przez studentów w trakcie obu projektów kompetencje są unikatowe na polskim rynku technologii kosmicznych.

ARP S.A. wspólnie z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) otwiera Inkubator Biznesowy (ESA BIC). Celem tworzenia inkubatora jest wspieranie start-upów lub nowo utworzonych firm.

Agencja Rozwoju Przemysłu przygotowała specjalną linię pożyczkową, dedykowaną firmom z sektora kosmicznego. Jest to pożyczka dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sektorze technologii kosmicznych i współpracujących z organizacjami narodowymi lub międzynarodowymi, których celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej i/lub ich podwykonawcami (np. ESA, GSA, EDA, agencje narodowe, a także firmy PRIME).