ARP S.A. wspiera rozwój polskich technologii kosmicznych

Data dodania: 2014-08-18
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wesprze kapitałowo Creotech Instruments S.A. i obejmie ponad 8 procent akcji tej spółki. Tym samym zaangażuje się w rozwój sektora kosmicznego.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wesprze kapitałowo Creotech Instruments S.A. i obejmie ponad 8 procent akcji tej spółki. Tym samym zaangażuje się w rozwój sektora kosmicznego.

Inwestycja w Creotech Instruments S.A. wpisuje się w priorytetowe cele Agencji, które zakładają wspieranie innowacyjnych firm. Dotychczasowa działalność Creotech wskazuje, że prognozy dalszego rozwoju są obiecujące. Spółka jest członkiem Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego i aktywnym uczestnikiem międzynarodowego rynku technologii kosmicznych. Posiada unikatową akredytację branżową Europejskiej Agencji Kosmicznej, na rzecz której świadczy stałe usługi komercyjne. W Piasecznie zbudowała certyfikowane centrum produkcyjno-rozwojowe do realizacji zleceń dla globalnego sektora kosmicznego.

Przemysł kosmiczny to branża o ponadprzeciętnej dynamice wzrostu, mająca ogromny wpływ na rozwój gospodarki, przyciąganie kapitału inwestycyjnego do Polski. Istotnie oddziałuje na postęp w innych dziedzinach, takich jak: elektronika, optoelektronika, IT, nanotechnologie, czy też rozwój nowych materiałów. Polska, będąc od niemalże dwóch lat członkiem ESA (Europejska Agencja Kosmiczna), potrzebuje takich firm jak Creotech Instruments S.A., gdyż to one pozwalają realizować cele »Krajowego Planu Rozwoju Sektora Kosmicznego w Polsce na lata 2014-2020« oraz dają Polsce szansę stać się znaczącym graczem w światowej branży kosmicznej – mówi Aleksandra Magaczewska, prezes zarządu ARP S.A.

Sektor kosmiczny jest wiodącą i najbardziej zaawansowaną technologicznie gałęzią przemysłu. Zmieni model funkcjonowania naszej cywilizacji poprzez odkrycie nowych technologii, pozyskanie nowych surowców o nieznanych dzisiaj właściwościach. W efekcie powstaną rozwiązania zmieniające w przełomowy sposób jakość życia na naszej planecie. Polska ma bardzo duży potencjał do wykorzystania, taki jak kapitał ludzki, wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską, zdolnych studentów kierunków technicznych, a także ciągle rozwijający się dorobek naukowy instytutów badawczych, które z coraz większym sukcesem przenoszą technologie do przedsiębiorstw.

Produkty Creotech Instruments S.A. mają przewagę konkurencyjną, zbudowaną wokół kreatywności i innowacyjności technologicznej. Istotne jest powiązanie Creotech ze sferą nauki (szczególnie ESA), które gwarantuje dostęp do najnowszych rozwiązań i trendów w tym segmencie. Teraz dzięki wsparciu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. będziemy mogli jeszcze efektywnej i szybciej rozwijać nasze technologie – mówi dr Grzegorz Kasprowicz, prezes Creotech Instruments S.A.