ARP S.A. wprowadziła korzystniejsze warunki wsparcia procesu restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw

Data dodania: 2011-11-30
Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie finansowe na ratowanie i restrukturyzację Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. dokonała zmian w procedurach udzielania pożyczek na restrukturyzację. Z pięciu do siedmiu lat uległ wydłużeniu okres, na jaki ARP S.A. udziela wsparcia finansowego beneficjentom w ramach pomocy na restrukturyzację.

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie finansowe na ratowanie i restrukturyzację Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. dokonała zmian w procedurach udzielania pożyczek na restrukturyzację. Z pięciu do siedmiu lat uległ wydłużeniu okres, na jaki ARP S.A. udziela wsparcia finansowego beneficjentom w ramach pomocy na restrukturyzację.

Wydłużenie okresu spłaty pożyczki zapewni jeszcze efektywniejszą realizację planów restrukturyzacji przez przedsiębiorców, szczególnie w sytuacji, gdy przywrócenie rentowności wymaga znacznych nakładów na inwestycje, często realizowane w długiem okresie czasu. -  powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes ARP S.A.

 

Pomoc na ratowanie i restrukturyzację jest udzielana dużym przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji na warunkach określonych przez Komisję Europejską w Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa dla zagrożonych przedsiębiorstw. Często firmy te nie mogą liczyć na wsparcie innych instytucji finansowych, czy finansowanie od właściciela. Krótkoterminowe pożyczki lub poręczenia udzielane są na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw, natomiast firmy, które opracowały wiarygodne plany naprawcze umożliwiające im uzyskanie trwałej rentowności mogą skorzystać z długookresowego wsparcia finansowego na przeprowadzenie restrukturyzacji.

Pomoc na ratowanie ma za zadanie wsparcie płynności finansowej przedsiębiorcy w celu umożliwienia prowadzenia przez niego działalności gospodarczej przez czas niezbędny do opracowania planu restrukturyzacji. Wielkość pomocy jest dostosowana do potrzeb wnioskodawcy a wstępna decyzja ARP S.A. o przyznaniu wsparcia finansowego jest możliwa już po 3 tygodniach od złożenia kompletnego wniosku.

Pomoc na restrukturyzację służy finansowaniu określonych w planie restrukturyzacji działań naprawczych, mających na celu przywrócenie przedsiębiorcy długookresowej rentowności. Beneficjentami pomocy mogą być duzi przedsiębiorcy, zarówno prywatni, jak i publiczni, bez względu na branże, w której działają. ARP S.A. oferuje przedsiębiorcom wsparcie doradcze w procesie przygotowania wniosków i sporządzania planów restrukturyzacji.

Do tej pory w ramach pomocy udzielonej na ratowanie i/lub restrukturyzację ARP S.A. wypłaciła już przedsiębiorcom blisko 1 mld 292 mln zł, w tym w 2011 r. 237 mln zł. Beneficjentami tej formy pomocy są m.in. Zakłady Chemiczne Police S.A. (150 mln zł) czy Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. (42,5 mln zł).

Pełny "Zbiór zasad i procedur dotyczących udzielania i monitorowania przez ARP S.A. pomocy indywidualnej na ratowanie i na restrukturyzację ze środków finansowych, o których mowa w art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji" znajduje się na stronie internetowej: pomocpubliczna.arp.com.pl


Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2010 r. ARP S.A. wypracowała 45,6 mln zł zysku, przychody wyniosły 480,3 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.


Więcej informacji udziela:

Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl