ARP S.A, wnioskuje do KNF w sprawie nieprawidłowości w raportowaniu przez Hawe S.A.

Data dodania: 2016-04-07
Zarząd ARP S.A. wystosował do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o podjęcie niezbędnych czynności prawnych wobec Hawe S.A., w związku z nierzetelnym wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez spółkę giełdową. 

Zarząd ARP S.A. wystosował do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o podjęcie niezbędnych czynności prawnych wobec Hawe S.A., w związku z nierzetelnym wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez spółkę giełdową. 

To już trzecie  w ostatnich miesiącach pismo zarządu ARP S.A. do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego wskazujące na fakt świadomego wprowadzania w błąd potencjalnych inwestorów przez Hawe S.A. W ocenie ARP S.A. Hawe S.A. podaje informacje, które nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji prawnej i majątkowej tego podmiotu.

Zdaniem ARP S.A. zarząd Hawe S.A. informując 19 marca 2016 roku o  złożeniu w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w X Wydziale Gospodarczym do Spraw Upadłościowych i Naprawczych wniosku o zmianę zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym świadomie wprowadził inwestorów w błąd informując, że  wniosek ten  uzyskał poparcie wierzycieli reprezentujących ponad 30% sumy wierzytelności.  

Zarząd ARP S.A. zwraca uwagę  że w tym  wniosku  zarząd  Hawe S.A.  wskazał, że łączna wartość wierzytelności stanowi jedynie kwotę 57.862.769,95. Z uwagi na fakt, że  tylko sama wierzytelność ARP S.A. wobec Hawe S.A., stwierdzona prawomocnym tytułem wykonawczym przekracza kwotę 80 mln zł. informacja ta jest nieprawdziwa.

Według ARP S.A.  Komisja Nadzoru Finansowego powinna podjąć stosowne  i skuteczne  działania wobec Hawe S.A., które uniemożliwią publikowanie  nieprawdziwych  informacji.