ARP S.A. utworzyła dwa fundusze inwestycyjne

Data dodania: 2015-05-20
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wspólnie z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. utworzyła dwa fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych dedykowane dla spółek i nieruchomości. Są to FIZAN Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości ARP. Zarządzaniem funduszami, we współpracy z TFI BGK S.A., zajmie się powołana przez ARP spółka IDA Management Sp. z o. o.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wspólnie z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. utworzyła dwa fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych dedykowane dla spółek i nieruchomości. Są to FIZAN Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości ARP. Zarządzaniem funduszami, we współpracy z TFI BGK S.A., zajmie się powołana przez ARP spółka IDA Management Sp. z o. o.

- Utworzone fundusze pozwolą na bardziej efektywne zarządzanie zarówno spółkami portfelowymi jak i nieruchomościami nalężącymi do Grupy ARP S.A. – powiedział Marcin Zieliński, wiceprezes ARP S.A. – W ten sposób chcemy bardziej elastycznie zarządzać naszymi aktywami i wykorzystać możliwości jakie dają fundusze do budowania wartości zgromadzonych w funduszach aktywów – dodał.

- Jednym z zadań wynikających ze strategii TFI BGK S.A. jest wspieranie działalności inwestycyjnej podmiotów związanych ze Skarbem Państwa. Współpraca z ARP S.A. jest realizacją tych założeń i dobrym przykładem wykorzystania funduszy inwestycyjnych zamkniętych do zarządzania aktywami spółek. – mówi Piotr Linke, prezes Zarządu TFI BGK S.A.

FIZAN Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości ARP pozwolą spółkom zwiększyć możliwości dostępu do szerszej palety instrumentów finansowych oraz zoptymalizować realizowane procesy restrukturyzacyjne i rozwojowe. W ramach funduszy, ARP będzie miała możliwość działania na tych samych warunkach co inne podmioty, które realizują zarządzanie portfelem spółek korzystając z zalet konstrukcji funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych.

FIZAN jest podstawowym narzędziem przyjętym przez ARP w ramach realizacji strategii w filarze inwestycje.

Środki pozyskiwane w ramach statutowej działalności FIZAN przeznaczone zostaną na nowe projekty inwestycyjne realizowane w perspektywie średnio i długoterminowej.