ARP S.A. ułatwia uzyskanie pożyczek małym i średnim przedsiębiorcom

Data dodania: 2012-01-17
W grudniu 2011 r. ARP S.A. zawarła z Mazowieckim Funduszem Poręczeń Kredytowych umowę o współpracy. Umowa określa  zasady udzielania przez Fundusz poręczeń stanowiących zabezpieczenie pożyczek oferowanych przez ARP S.A. małym i średnim przedsiębiorcom.

W grudniu 2011 r. ARP S.A. zawarła z Mazowieckim Funduszem Poręczeń Kredytowych umowę o współpracy. Umowa określa  zasady udzielania przez Fundusz poręczeń stanowiących zabezpieczenie pożyczek oferowanych przez ARP S.A. małym i średnim przedsiębiorcom.

Większość pożyczek udzielanych na komercyjnych zasadach wymaga od przedsiębiorców zabezpieczeń. Obecnie  małe i średnie firmy z Mazowsza, wnioskując o pożyczkę w ARP S.A., mogą starać się o zabezpieczenie w formie poręczenia Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.  Fundusz ma dla firm z sektora MSP bardzo korzystną ofertę -  zapewnia wysoką wartość poręczenia (do 70% wartości pożyczki oraz do 2 mln zł); niską prowizję i szybką decyzję o udzieleniu poręczenia.

MFPK Sp. z o.o. to drugi fundusz poręczeniowy o zasięgu regionalnym, z którym ARP S.A. nawiązała współpracę. W ubiegłym roku ARP S.A. zawarła również umowę z Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach prowadzącą Fundusz Poręczeń Kredytowych i Wspierania Finansowego FUNDSTAR, Z poręczeń tego Funduszu mogą korzystać firmy z obszaru województwa świętokrzyskiego.

Podejmowane przez ARP S.A. działania mają na celu ułatwienie przedsiębiorcom uzyskania wymaganych zabezpieczeń oraz zwiększenie wykorzystania przez przedsiębiorców środków oferowanych przez ARP S.A., m.in. z funduszu na poprawę efektywności energetycznej "Energopożyczka dla oszczędnych".


Fundusze poręczeniowe działają na poziomie lokalnym i regionalnym, obejmując swoim zasięgiem określone województwo. Są to zarówno spółki prawa handlowego, jak i fundacje czy stowarzyszenia, których udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego, a także Bank Gospodarstwa Krajowego.


-------------------------------------------
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2011 r. w ramach pomocy na ratowanie i/lub na restrukturyzację ARP S.A. wypłaciła już 237 mln zł. W 2010 r. ARP S.A. wypracowała 45,6 mln zł zysku, przychody wyniosły 480,3 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2011 r. wynosi 4,3 mld zł.

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jest spółką samorządową działającą non profit i największym regionalnym funduszem poręczeniowym, który zapewnia wsparcie przedsiębiorcom z terenu Mazowsza.
MFPK Sp. z o.o. powstał  w 2003 roku. Statutowym zadaniem MFPK Sp. z o.o. jest pomoc przedsiębiorcom z segmentu MSP w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania poprzez udzielanie poręczeń prawa cywilnego, zabezpieczających spłatę kredytów i pożyczek bankowych. Dzięki prowadzonej działalności poręczeniowej, MFPK pośrednio realizuje również zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji rynku pracy na terenie Mazowsza.


Więcej informacji udziela:

Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: Roma.Sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl