ARP S.A. udzieliła spółce Inofama S.A. dokapitalizowania w kwocie 8 mln zł na rozbudowę zakładu produkcyjnego

Data dodania: 2020-11-30
Inofama S.A., producent konstrukcji stalowych należący do Grupy Kapitałowej ARP S.A., dzięki środkom pozyskanym od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz przy wsparciu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozbuduje i zmodernizuje ocynkownię zanurzeniową. Na ten cel spółka otrzymała wsparcie kapitałowe od swojego właściciela w łącznej wysokości 8 mln zł. Całkowita wartość programu inwestycyjnego spółki na najbliższe lata wynosi 44 mln zł.

Inofama S.A., producent konstrukcji stalowych należący do Grupy Kapitałowej ARP S.A., dzięki środkom pozyskanym od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz przy wsparciu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozbuduje i zmodernizuje ocynkownię zanurzeniową. Na ten cel spółka otrzymała wsparcie kapitałowe od swojego właściciela w łącznej wysokości 8 mln zł. Całkowita wartość programu inwestycyjnego spółki na najbliższe lata wynosi 44 mln zł.

8 milionów złotych, które Agencja Rozwoju Przemysłu przeznacza na nową linię cynkowniczą w Inofama to efekt analizy biznesowej rynku przemysłu stalowego. Ta inwestycja stanowi w ocenie ARP istotny krok w dalszym rozwoju pozycji spółki Inofama, która buduje coraz silniejszą markę wśród lokalnych odbiorców jej produktów i usług. Jesteśmy gotowi wspierać kolejne interesujące inicjatywy inwestycyjne spółki, które przyczyniają się do efektywnego zwiększania jej skali działalności i tym samym tworzenia nowych miejsc pracy. Przy decyzji o naszym zaangażowaniu kapitałowym braliśmy też pod uwagę wartość kompetencji zawodowych pracowników Inofamy - powiedział Mateusz Berger, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Obecnie eksploatowana ocynkownia ogniowa została zbudowana w 1976 r. z dwiema liniami technologicznymi ogrzewanymi energią elektryczną. Celem inwestycji jest zmiana sposobu zasilania istniejących pieców cynkowniczych, z zasilania energią elektryczną na zasilanie gazowe. Będzie to miało pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Budowa nowej linii cynkowniczej realizowana będzie według najnowszych standardów technicznych, technologicznych i organizacyjnych, co pozwoli na obniżkę kosztów eksploatacji, wzrost efektywności i wydajności ocynkowni oraz poprawę warunków pracy.

Inofama S.A., oprócz finansowania z ARP S.A., skorzysta również ze wsparcia udzielonego w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. Oznacza to, że spółka uzyska w ramach pomocy publicznej zwolnienie podatkowe w wysokości do 35% nakładów. Poprawi to rentowność realizowanych inwestycji i działalności prowadzonej przez spółkę. Otrzymana pomoc publiczna przyczyni się także do długoterminowego związania spółki z miejscem aktualnie prowadzonej działalności, co pozytywnie przełoży się na relacje z lokalnym otoczeniem.