ARP S.A. udzieliła kolejnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

Data dodania: 2010-12-08
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządzająca Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN udzieliła kolejnych dwóch zezwoleń. Firmy FENIX METALS Sp. z o.o. i Sanfarm Sp. z o.o. planują ponieść nakłady inwestycyjne i zatrudnić nowych pracowników. W tym roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wydała na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN już
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządzająca Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN udzieliła kolejnych dwóch zezwoleń. Firmy FENIX METALS Sp. z o.o. i Sanfarm Sp. z o.o. planują ponieść nakłady inwestycyjne i zatrudnić nowych pracowników.

W tym roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wydała na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN już 13 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Zezwolenia nr 197/ARP/2010 (FENIX METALS Sp. z o.o.) i 198/ARP/2010 (Sanfarm Sp. z o.o.) zostały wydane 7 grudnia br.

FENIX METALS Sp. z o.o. prowadzi działalność opartą głównie na recyklingu materiałów cynonośnych z zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w kraju i za granicą. Przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii odzyskuje cenne metale z odpadów dostarczanych z zakładów produkcyjnych.
Na terenie Podstrefy Tarnobrzeg na działce o powierzchni 4 ha, FENIX METALS Sp. z o.o. planuje realizację projektu inwestycyjnego polegającego na budowie budynku magazynowego oraz zakupie maszyn i urządzeń. Projekt obejmuje:
-projekt techniczny rozbudowy zakładu,
-zakup filtru tkaninowo-pulsacyjnego,
-budowę budynku magazynowego,
-zakup maszyn i urządzeń do produkcji.
Przedsiębiorca poniesie nakłady inwestycyjne przekraczające 1,5 mln zł. W wyniku realizacji projektu FENIX METALS Sp. z o.o. zatrudni co najmniej 4 nowych pracowników.

Sanfarm Sp. z o.o. prowadzi działalność w dziedzinie wytwarzania preparatów farmaceutycznych. Firma mieści się na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan, została powołana do życia w 1999 roku przez Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa, jedynego właściciela Spółki.
Na terenie Podstrefy Nowa Dęba, na działce o powierzchni 8 ha, Sanfarm Sp. z o.o. zrealizuje projekt inwestycyjny polegający na modernizacji maszyn, urządzeń oraz linii technologicznej. Inwestor dokona:
-modernizacji maszyn i urządzeń,
-modernizacji linii technologicznej,
-zakupu  maszyn, urządzeń i wyposażenia.
Nakłady inwestycyjne Przedsiębiorcy wyniosą 2,9 mln zł, w wyniku realizacji projektu Spółka zatrudni co najmniej 3 nowych pracowników.


____________
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. powstała w 1991 r. jako spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Podstawowe realizowane zadania to pomoc w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz sektorów gospodarki, aktywne poszukiwanie inwestorów, udzielanie pomocy publicznej dużym przedsiębiorcom na ratowanie lub restrukturyzację, działania na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, wspieranie rozwoju regionalnego m.in. poprzez zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi w Mielcu i Tarnobrzegu.

Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu powstał w celu bieżącego zarządzania Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną - TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Jego misją jest rozwój terenów poprzemysłowych, związanych z przemysłem siarkowym, maszynowym, obronnym i metalowym poprzez wykorzystanie w nowych dziedzinach działalności gospodarczej zasobów siły roboczej oraz rezerw w zakresie mediów energetycznych występujących w poszczególnych obszarach strefy. Cele strategiczne to zagospodarowanie zbędnego majątku przemysłowego w postaci działek, budynków i budowli i pełniejsze wykorzystanie infrastruktury technicznej.