ARP S.A. udzieliła 5,5 mln zł pożyczki dla Diory Świdnica Sp. z o.o.

Data dodania: 2011-08-12
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała z Diorą Świdnica Sp. z o.o. umowę pożyczki na kwotę 5,5 mln zł. Świdnicka spółka przeznaczy pieniądze na obniżenie kosztów działalności i zmianę miejsca produkcji.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała z Diorą Świdnica Sp. z o.o. umowę pożyczki na kwotę 5,5 mln zł. Świdnicka spółka przeznaczy pieniądze na obniżenie kosztów działalności i zmianę miejsca produkcji.

- Diora to uosobienie najlepszych tradycji polskiego przemysłu radioelektronicznego. Cieszymy się, że dzięki Agencji Rozwoju Przemysłu tradycje te mogą być kontynuowane a jednocześnie spółka będzie dalej się modernizować i rozwijać swój potencjał - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes ARP S.A. po podpisaniu umowy pożyczki.

Pieniądze z pożyczki sfinansują m.in. przeprowadzkę Diory do nowej siedziby. Nowa hala wybudowana będzie na terenie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Świdnicy i wyposażona zostanie w nowoczesne maszyny i urządzenia. Po przeprowadzce dotychczasowa siedziba położona na atrakcyjnym terenie w centrum miasta zostanie wystawiona na sprzedaż.

- W ten sposób uzyskamy pieniądze na spłatę większości pożyczki udzielonej przez ARP S.A. Jednocześnie pozbędziemy się źródła znaczących i nieuzasadnionych kosztów. Obecna siedziba to kawał historii Diory, ale od dawna nie była dostosowana do naszych potrzeb i możliwości produkcyjnych - tłumaczy Włodzimierz Sosiński, prezes świdnickiej spółki.

Diora z lotu ptaka. Fot.: Diora Świdnica Sp. z o.o.

Diora - Świdnica sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji lakierowanych  wyrobów i półwyrobów z drewna i materiałów pochodnych o szczególnie wysokich parametrach jakościowych. Są to przede wszystkim obudowy głośnikowe (w tym segmentu High - End) wykonywane m.in. w technologiach "piano-finish" i certyfikowane meble dziecięce - głównie dla szkół i przedszkoli. Wśród odbiorców spółki znajdują się m.in. liczne i znane firmy audiofilskie i specjalistyczne - meblarskie z terenu Unii Europejskiej. Od bieżącego roku spółka podejmuje działania w zakresie promowania własnej, samodzielnej marki handlowej DIORALINO na rynku certyfikowanych mebli dziecięcych dla szkół i przedszkoli. Ten aspekt podkreśla Prezes spółki:
- Zamierzamy (…) rozwinąć produkcję mebli. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy promocje własnej marki mebli dziecięcych DioraLino. Pożyczka z ARP S.A. pozwoli nadać tym działaniom większy rozmach - mówi prezes Sosiński.

W Diorze Świdnica, która w 68 proc. jest własnością ARP S.A., pracuje 160 osób. W ubiegłym roku przychody spółki sięgnęły 13,7 mln zł, co pozwoliło uzyskać dodatni wynik netto. Aby jednak zapewnić spółce trwałe podstawy rozwoju konieczna jest jej restrukturyzacja. Oprócz pożyczki o wartości 5,5 mln zł Diora zostanie dokapitalizowana przez ARP S.A. kwotą 3 mln zł. Ponieważ oba instrumenty kwalifikują się jako pomoc publiczna, konieczna była zgoda na jej udzielenie ze strony Komisji Europejskiej. Bruksela zaakceptowała tę pomoc 15 czerwca br.

5,5 miliona złotych pożyczki dla Diory Świdnica Sp. z o.o. to tylko niewielka część kwoty przygotowanej przez ARP S.A. na pomoc przedsiębiorcom w wyjściu na prostą. Właśnie rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. wsparcia finansowego na restrukturyzację oraz na poprawę płynności. Mogą z niej korzystać zarówno podmioty prywatne, jak i będące własnością państwa. Wsparcie ma przede wszystkim formę pożyczki, której zaletą, oprócz preferencyjnego oprocentowania, jest również brak opłat za złożenie i rozpatrzenie wniosku oraz krótki czas decyzji o udzieleniu pożyczki.

Wartość udzielonego do tej pory przez ARP S.A. wsparcia na ratowanie i restrukturyzację osiągnęła kwotę prawie 1,2 mld zł. Wśród przedsiębiorców, którzy skorzystali z tej formy pomocy, są m.in. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Zakłady Chemiczne Police S.A. i Polfa Tarchomin S.A. w Warszawie. Diora Świdnica wcześniej też korzystała z tej formy pomocy otrzymując w 2008 r. 1,2 mln zł pożyczki na ratowanie.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie specjalnymi strefami ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2010 r. ARP S.A. miała 45,6 mln zł zysku, przychody wyniosły 480,3 mln zł. Wartość kapitału własnego ARP S.A. według stanu na 31 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.

Więcej informacji udziela:
Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
arp.com.pl
pomocpubliczna.arp.com.pl


Więcej informacji na temat wsparcia finansowego na restrukturyzację i poprawę płynności:
pomocpubliczna.arp.com.pl