ARP S.A. udzieli pożyczki na ratowanie CLASSEN-POL SA

Data dodania: 2012-12-14
Agencja Rozwoju Przemysłu udzieli pomocy indywidualnej na ratowanie spółki CLASSEN-POL SA. W pierwszym etapie będzie to 11 mln zł pożyczki, które zostaną przeznaczone na podtrzymanie płynności finansowej spółki do czasu przygotowania planu restrukturyzacji. 11 grudnia 2012 r. Komisja Europejska poinformowała, że nie wnosi zastrzeżeń do planu pomocowego.

Agencja Rozwoju Przemysłu udzieli pomocy indywidualnej na ratowanie spółki CLASSEN-POL SA. W pierwszym etapie będzie to 11 mln zł pożyczki, które zostaną przeznaczone na podtrzymanie płynności finansowej spółki do czasu przygotowania planu restrukturyzacji. 11 grudnia 2012 r. Komisja Europejska poinformowała, że nie wnosi zastrzeżeń do planu pomocowego.

Zarząd ARP S.A. podjął decyzję o udzieleniu pomocy spółce  1 sierpnia 2012 r. Projekt został zgłoszony Komisji Europejskiej 28 września 2012 r.  11 grudnia 2012 r. wydana została decyzja w sprawie pomocy państwa SA.35487 (2012/N) - Polska, o nie wniesieniu zastrzeżeń do planowanego udzielenia pomocy na ratowanie CLASSEN - POL S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udziela pomocy indywidualnej na ratowanie w formie zwrotnego i odpłatnego wsparcia płynności finansowej przedsiębiorstwa. Pomoc ta może mieć formę pożyczki lub poręczenia i udzielana jest maksymalnie na okres 6 miesięcy. W oparciu o plan restrukturyzacji firmy, zapewniający przywrócenie jej długoterminowej rentowności i zdolności do konkurowania na rynku, ARP S.A. może przyznać pomoc indywidualną na restrukturyzację - może ona mieć formę pożyczki, poręczenia lub dokapitalizowania (objęcia akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przedsiębiorcy).

CLASSEN - POL S.A. należy do niemieckiej Grupy Classen, producenta wyrobów drewnianych i drewnopochodnych. Do podstawowych produktów spółki należą drzwi wewnętrzne i ościeżnice. Na dzień 30 czerwca 2012 r. CLASSEN - POL S.A. zatrudniała 393 pracowników i należał do czterech największych producentów swojej branży w Polsce.