ARP S.A. udzieli pomocy publicznej na restrukturyzację Fabryce Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. w wysokości 34 mln zł

Data dodania: 2011-10-13
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że 12 października 2011 r. została podpisana umowa inwestycyjna pomiędzy ARP S.A. a Fabryką Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kraśniku, dotycząca udzielenia zadeklarowanej pomocy publicznej indywidualnej na restrukturyzację w wysokości 34 mln zł.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że 12 października 2011 r. została podpisana umowa inwestycyjna pomiędzy ARP S.A. a Fabryką Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kraśniku, dotycząca udzielenia zadeklarowanej pomocy publicznej indywidualnej na restrukturyzację w wysokości 34 mln zł.

Pomoc publiczna indywidualna na restrukturyzację zostanie udzielona poprzez objęcie przez ARP S.A. nowych akcji FŁT - Kraśnik S.A., na warunkach i w trybie określonym w umowie inwestycyjnej.

Popisanie przedmiotowej umowy umożliwia rozpoczęcie formalnej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, która w pierwszym etapie wyemituje dla ARP S.A. akcje o wartości 20 mln zł, a w kolejnej emisji - o wartości 14 mln zł. Środki pochodzące z dokapitalizowania zostaną przeznaczone na realizację planu restrukturyzacji FŁT - Kraśnik S.A.

Opracowany przez Spółkę plan restrukturyzacji został zaakceptowany przez Komisję Europejską, której pozytywna decyzja z 13 lipca 2011 r. otworzyła drogę do finansowania przez ARP S.A. działań restrukturyzacyjnych określonych w tym dokumencie ze środków pomocy publicznej. Skuteczne realizowanie przez FŁT - Kraśnik S.A. zakładanych w planie restrukturyzacji przedsięwzięć ma na celu doprowadzenie do uelastycznienia prowadzonej przez Spółkę działalności, w tym osiągnięcia trwałej rentowności i możliwości szybkiego reagowania na zmiany i ryzyka pojawiające się na rynku.

Podstawowym przedmiotem działalności FŁT - Kraśnik S.A. jest produkcja łożysk. Spółka zatrudnia ponad 2 tysiące pracowników, a jej roczne obroty w 2010 r. przekroczyły 200 mln zł.
Udzielana pomoc publiczna na restrukturyzację dla FŁT - Kraśnik S.A. jest drugim etapem projektu, w ramach którego w czerwcu 2010 roku Spółka uzyskała z ARP S.A. pożyczkę na ratowanie w kwocie 12,5 mln zł. 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2010 r. ARP S.A. wypracowała 45,6 mln zł zysku, przychody wyniosły 480,3 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.
Od początku swego istnienia ARP S.A. udzieliła ponad 730 pożyczek na kwotę ponad 3 mld 361 mln zł, w  okresie pierwszych trzech kwartałów 2011 r. ARP S.A. udzieliła 14 pożyczek na ponad 224, 2 mln zł (w tym 115,5 mln zł w ramach pomocy na ratowanie i/lub na restrukturyzację).

Więcej informacji udziela:
Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
arp.com.pl
pomocpubliczna.arp.com.pl


Więcej informacji na temat wsparcia finansowego na restrukturyzację i poprawę płynności:
pomocpubliczna.arp.com.pl