ARP S.A. sygnatariuszem listu intencyjnego dla stworzenia „Podkarpackiej Doliny Wodorowej”

Data dodania: 2021-05-18
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. włącza się w prace na rzecz stworzenia „Podkarpackiej Doliny Wodorowej” w Rzeszowie. Jej powstanie pozwoli wykorzystać potencjał Podkarpacia w zakresie nowoczesnych technologii, zbudować miejsce, w którym będą produkowane ogniwa paliwowe, autobusy wodorowe, a niskoemisyjny wodór będzie wykorzystywany na szeroką skalę. ARP jest sygnatariuszem podpisanego 18 maja br. listu intencyjnego w tej sprawie.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. włącza się w prace na rzecz stworzenia „Podkarpackiej Doliny Wodorowej” w Rzeszowie. Jej powstanie pozwoli wykorzystać potencjał Podkarpacia w zakresie nowoczesnych technologii, zbudować miejsce, w którym będą produkowane ogniwa paliwowe, autobusy wodorowe, a niskoemisyjny wodór będzie wykorzystywany na szeroką skalę. ARP jest sygnatariuszem podpisanego 18 maja br. listu intencyjnego w tej sprawie.

- Polska może stać się hubem wodorowym w ciągu kolejnej dekady i będziemy podejmowali działania, żeby takim hubem się stała. Jedną z „Dolin Wodorowych” będzie Rzeszów - powiedział w Jasionce premier Mateusz Morawiecki.

- Już teraz Polska jest jednym z liderów produkcji wodoru na świecie. Takie możliwości zobowiązują i pokazują, że mamy u nas w Polsce wypracowane kompetencje - ocenił premier Morawiecki. Jak dodał, w Polsce będzie pięć „Dolin Wodorowych” i "to będą główne ogniwa gospodarki wodorowej".

- Chcemy mierzyć wysoko, wodór ma szansę być paliwem z przyszłości. Do 2034 roku powstaną w Polsce elektrolizery o mocy co najmniej dwóch gigawatów - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy środki przeznaczone na projekty wpisujące się w rozwój technologii wodorowych sięgną 800 mln euro. Realizacja projektów z tego zakresu będzie możliwa również dzięki uzyskaniu pomocy publicznej w ramach mechanizmu Komisji Europejskiej – Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania.

- Inwestycje w wodór dają szansę na rozwój krajowego przemysłu, pozyskanie wyspecjalizowanych kompetencji przez pracowników, nowe miejsca pracy, generowanie wartości dodanej dla krajowej gospodarki oraz wzmocnienie lokalnego potencjału gospodarczego – podkreślił Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Jak dodał, budowa gospodarki wodorowej opierać się będzie o powstanie dolin wodorowych, które zgodnie ze Strategią wodorową UE mają stać się spójnym elementem Europejskiego Ekosystemu Wodorowego. Polski Ekosystem Innowacji Dolin Wodorowych będzie obejmował innowacyjne przedsięwzięcia przemysłowe, projekty inwestycyjne o dużej, wieloletniej skali realizowane w ramach określonego obszaru geograficznego.

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej umożliwi:

  • ścisłe współdziałanie na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego w celu zbudowania Doliny Wodorowej, opartej o produkcję wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem nadwyżek energii produkowanej z instalacji OZE;
  • wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego w celu podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć przemysłowych, projektów inwestycyjnych, których celem jest budowa wspólnych łańcuchów wartości gospodarki wodorowej o obiegu zamkniętym;
  • wymianę informacji i doświadczeń związanych z budowaniem gospodarki wodorowej.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest stroną listu.

- Innowacje w sektorze energetycznym są kluczowe dla rozwoju gospodarki i transformacji w stronę Przemysłu 4.0. W naszej grupie kapitałowej są spółki, które zajmują się produkcją bez emisyjnych środków transportu. Jesteśmy więc biznesowo zainteresowani inwestycjami w rozwój innowacyjnych technologii wytwarzania energii. Sygnatariuszami listu są innowacyjni przedsiębiorcy z Podkarpacia, którzy rozwijają projekty w strefach zarządzanych przez ARP: mieleckiej i tarnobrzeskiej. Odnotowały one świetne wyniki za pierwszy kwartał tego roku. Zadeklarowane nakłady inwestycyjne wyniosły 504,6 mln zł, co stanowi 237 proc. wzrostu w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku. Spółce ML System, która jest stroną listu intencyjnego udostępniliśmy niedawno nowoczesną halę produkcyjno–magazynową w Zaczerniu. – mówi Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

„Podkarpacka Dolina Wodorowa” pozwoli wykorzystać potencjał Rzeszowa i regionu w zakresie nowoczesnych technologii. Zbudować miejsce, w którym będą produkowane ogniwa paliwowe, autobusy wodorowe, a niskoemisyjny wodór będzie na szeroką skalę wykorzystywany.

Transfer wiedzy oraz wdrażanie innowacyjnych i przyjaznych środowisku technologii umożliwi rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu oraz wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw. Wspólne działania zapewnią integrację możliwości  podmiotów związanych z rynkiem energetycznym, a w szczególności z rynkiem OZE oraz zarządzanie energią poprzez stworzenie sieci współpracy podmiotów na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii. Powodzenie tego projektu niewątpliwie zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu i stworzy nowe możliwości rozwoju.

O Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r.

Projekt, będącej na końcowym etapie opracowywania, Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. wyznacza następujące cele:

  • osiągnięcie mocy instalacji produkcji z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii dla potrzeb produkcji wodoru i jego pochodnych na poziomie 2 GW, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów;
  • rozpoczęcie eksploatacji 800 – 1000 nowych autobusów wodorowych, w tym wyprodukowanych w Polsce;
  • powstanie co najmniej 32 stacji tankowania i bunkrowania wodoru;
  • powstanie co najmniej 5 dolin wodorowych będącymi centrami doskonałości w procesie wdrażania gospodarki wodorowej, integracji sektorów, transformacji klimatycznej przemysłu oraz budowie infrastruktury.