ARP S.A. stawia na proaktywny model Rad Nadzorczych i strategiczny dobór jej członków

Data dodania: 2016-03-18
- Proaktywna Rada Nadzorcza to model, który teraz staramy się wprowadzić w Radach Nadzorczych Agencji Rozwoju Przemysłu. Mamy bardzo zróżnicowany portfel Spółek a to zróżnicowanie powoduje, że potrzebujemy dostosowanych kompetencji w zależności od spółki – powiedział podczas dorocznej konferencji Forum Rad Nadzorczych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie  prezes zarządu ARP S.A. Marcin Chludziński.

- Proaktywna Rada Nadzorcza to model, który teraz staramy się wprowadzić w Radach Nadzorczych Agencji Rozwoju Przemysłu. Mamy bardzo zróżnicowany portfel Spółek a to zróżnicowanie powoduje, że potrzebujemy dostosowanych kompetencji w zależności od spółki – powiedział podczas dorocznej konferencji Forum Rad Nadzorczych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie  prezes zarządu ARP S.A. Marcin Chludziński.

Dyskusja panelowa „Rada nadzorcza – właścicielski punkt widzenia" skoncentrowała się wokół określenia wartościowej kompetencji dla właścicieli i akcjonariuszy Rady Nadzorczej oraz ich wymagań i oczekiwań w stosunku do członków Rad Nadzorczych.

Według Marcina Chludzińskiego dla ARP S.A. szczególnie ważne są takie kompetencje, jak: proaktywność, myślenie strategiczne oznaczające umiejętność wyznaczania celów oraz kalibracji i monitorowania strategii zwłaszcza w obszarze synergii działań w Spółkach Skarbu Państwa.

Jak podkreśla prezes M. Chludziński: - Są relacje, które wymagają pewnej ostrości i ciągłego nadzoru. Mamy spółki, które koncentrują się na nowych technologiach. W Radach Nadzorczych powinni się znaleźć ludzie, którzy rozumieją to wyzwanie, aby na bieżąco monitorować postęp technologiczny, jak i realizować cel inwestycyjny. W ocenie prezesa ARP S.A. pasywność Rad Nadzorczych doprowadziła do poważnych problemów biznesowych, z którymi dzisiaj musi się zmierzyć Agencja.

ARP S.A. jest właścicielem 31 spółek portfela podstawowego i 13 spółek portfela regionalnego w których Radach Nadzorczych zasiada odpowiednio 54 i 10 przedstawicieli ARP S.A.