ARP S.A. sprzedała 20,44 procent akcji Polimex-Mostostal S.A. spółce wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej ARP S.A.

Data dodania: 2014-09-05
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. sprzedała spółce SPV Operator Sp. z o.o. 300.000.001 sztuk akcji spółki Polimex-Mostostal S.A., które stanowią 20,44% kapitału zakładowego spółki. Dają one 20,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A. Akcje zostały sprzedane poprzez transakcję poza rynkiem regulowanym 29 sierpnia 2014 roku. Polimex-Mostostal S.A. został poinformowany o transakcji – zgodnie z wymogami formalnymi.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. sprzedała spółce SPV Operator Sp. z o.o. 300.000.001 sztuk akcji spółki Polimex-Mostostal S.A., które stanowią 20,44% kapitału zakładowego spółki. Dają one 20,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A. Akcje zostały sprzedane poprzez transakcję poza rynkiem regulowanym 29 sierpnia 2014 roku. Polimex-Mostostal S.A. został poinformowany o transakcji – zgodnie z wymogami formalnymi.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. nie zmienia swojej strategii inwestycyjnej w stosunku do Polimeksu-Mostostalumówi Jerzy Góra, wiceprezes zarządu ARP S.A. - SPV Operator to spółka zależna, która wchodzi w skład Grupy Kapitałowej ARP S.A. Transakcja miała charakter techniczny i ma związek z alokacją aktywów w ramach Grupy.