ARP S.A. sprzedaje "resztówki" w agencjach rozwoju regionalnego

Data dodania: 2012-06-19
W czerwcu br. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zakończy procedurę sprzedaży akcji siedmiu agencji rozwoju regionalnego, w których jest mniejszościowym udziałowcem. Zgodnie z art. 4181 Kodeksu spółek handlowych będące własnością ARP S.A. akcje (od 0,07% do 1,60% akcji) przejmą pozostali akcjonariusze tych spółek lub same spółki.

W czerwcu br. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zakończy procedurę sprzedaży akcji siedmiu agencji rozwoju regionalnego, w których jest mniejszościowym udziałowcem. Zgodnie z art. 4181 Kodeksu spółek handlowych będące własnością ARP S.A. akcje (od 0,07% do 1,60% akcji) przejmą pozostali akcjonariusze tych spółek lub same spółki.

Zbycie tzw. "resztówek" to realizacja zapisanej w strategii ARP S.A. polityki właścicielskiej Agencji, zaakceptowanej przez Ministra Skarbu Państwa. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. realizuje procedurę sprzedaży akcji w agencjach, w których jej udział kapitałowy jest znikomy. 

- W większości agencji rozwoju regionalnego, których ARP S.A. jest współwłaścicielem, jesteśmy akcjonariuszem mniejszościowym. Procedurę odkupu realizujemy w spółkach, w których Agencja jest właścicielem od 0,07% do 1,60% akcji. Zbycie tych akcji porządkuje strukturę kapitałową agencji rozwoju regionalnego wzmacniając wpływ na jej działalność głównych akcjonariuszy, którymi w większości przypadków są jednostki samorządu terytorialnego - powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Według stanu na 31 grudnia 2011 r. ARP S.A. była właścicielem akcji/udziałów w 24 agencjach rozwoju regionalnego. Średni udział ARP S.A. w kapitałach zakładowych tych agencji wynosił ok. 8,1%. Rzeczywisty udział wahał się od 0,07% w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie do 38,64% w Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu.

Jeszcze w 2011 r. przeprowadzona została procedura odkupu należących do ARP S.A. akcji Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (1,17% akcji), Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie (1,60% akcji) i Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie (0,37% akcji). Obecnie realizowana jest procedura związana z odkupem akcji w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie (0,07% akcji) i Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze (1,58% akcji). W czerwcu 2012 r. walne zgromadzenia będą rozpatrywały wcześniej złożone wnioski o odkup akcji Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku (0,69% akcji) oraz Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. we Wrocławiu (1,19% akcji). 

Wniosek o odkup akcji złożony został również pod obrady zwyczajnego  walnego zgromadzenia  Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A. w Warszawie (1,58% akcji).

-------------------------------------------
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2011 r. ARP S.A. wypracowała 149,4 mln zł zysku, przychody wyniosły 420 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2011 r. wynosi 4,4 mld zł.

Kontakt:
Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: Roma.Sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl