ARP S.A. sprzedaje akcje WZK Victoria Towarzystwu Finansowemu Silesia

Data dodania: 2019-08-12
TF Silesia zakupi od ARP S.A. 34,87% akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria. To efekt zakończenia procedury konsolidacji akcjonariatu WZK Victoria.

TF Silesia zakupi od ARP S.A. 34,87% akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria. To efekt zakończenia procedury konsolidacji akcjonariatu WZK Victoria.

Dotychczasowi akcjonariusze zgodnie z porozumieniem z maja br. ustalili ostateczne warunki transakcji zbycia akcji WZK Victoria. Na ich podstawie do końca sierpnia br. zostanie zawarta umowa sprzedaży, a dominującym podmiotem nad WZK Victoria stanie się TF Silesia.

Konsolidacja akcjonariatu jest efektem połączenia sił dwu funduszy skarbu państwa. Dzięki współpracy w WZK Victoria udało się przeprowadzić istotne zmiany, które pozwoliły osiągnąć spółce stabilność. Tym samym z sukcesem kończy się wspólny, trwający od 2016 roku nadzór nad największym producentem koksu odlewniczego w Polsce.