ARP S.A. rzetelnie zleca badania importowanych maseczek

Data dodania: 2020-05-20
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. odpowiedzialnie przekazuje do testów sprowadzane środki ochrony osobistej przed ich dopuszczeniem do użytkowania.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. odpowiedzialnie przekazuje do testów sprowadzane środki ochrony osobistej przed ich dopuszczeniem do użytkowania.

ARP S.A. zakupiła różne rodzaje środków ochrony osobistej na podstawie zamówień Ministerstwa Zdrowia i Agencji Rezerw Materiałowych.

Sprowadzone przez ARP S.A. z Chin maseczki ochronne były weryfikowane na podstawie dokumentacji przez polskie instytuty takie jak Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy czy Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Przed zakupem sprawdzane były też tak zwane deklaracje zgodności producentów.

Pogłębione badania CIOP – PIB (wykonane w ub. tygodniu) wykazały, że niewielka partia z dotychczas sprowadzonych maseczek (około 2 procent) nie spełnia części z parametrów określonych w normie EN 149:2001 +A1:2009. Nie oznacza to braku możliwości wykorzystania tych maseczek w warunkach wymagających niższych paramentów (np. nie przez personel medyczny szpitali).

ARP S.A. wyjaśni wszelkie wątpliwości dotyczące tej partii sprowadzonego sprzętu.