ARP S.A. rozwija międzynarodową współpracę

Data dodania: 2015-09-25
Agencja Rozwoju Przemysłu podpisała porozumienie o współpracy z Polsko-Portugalską Izbą Gospodarczą (PPCC). Dzięki umowie portugalskie firmy będą mogły szukać partnerów wśród polskich przedsiębiorstw za pośrednictwem Platformy Transferu Technologii.

Agencja Rozwoju Przemysłu podpisała porozumienie o współpracy z Polsko-Portugalską Izbą Gospodarczą (PPCC). Dzięki umowie portugalskie firmy będą mogły szukać partnerów wśród polskich przedsiębiorstw za pośrednictwem Platformy Transferu Technologii.

W ramach współpracy PPCC będzie promować Platformę Transferu Technologii wśród swoich członków na terenie Polski i Portugalii. Organizacja liczy prawie 200 firm, z których 40 proc. to firmy polskie, pozostała część spółek pochodzi z Portugalii. Uroczyste podpisanie listu intencyjnego odbyło się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej podczas Okrągłego Stołu z ambasador Portugali Marią Amelią de Palivą.

Platforma Transferu Technologii to bardzo użyteczne narzędzie, szczególnie dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Z naszej perspektywy to szczególnie istotne, ponieważ prawie 90% firm członkowskich Polsko – Portugalskiej Izby Gospodarczej stanowią takie przedsiębiorstwa. Cieszymy się, że, dzięki naszej współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu, będziemy promować rozwiązanie, które w szerokim zakresie może wesprzeć rozwój MŚP, a także wzmocnić współpracę między dostawcami i odbiorcami technologii, patentów i know-how. Niewątpliwie PTT spotka się z zainteresowaniem ze strony naszych członków – powiedział Christian Minzolini, Członek Zarządu PPCC.

Platforma Transferu Technologii ma posłużyć przedsiębiorcom przede wszystkim jako baza ekspercka, forum wymiany i poszukiwania pomysłów, ale także narzędzie do komercjalizacji wiedzy. PTT oferuje również wsparcie dla jednostek naukowych, firm i wynalazców, którzy dzięki internetowemu serwisowi mogą w prosty sposób komunikować swoje potrzeby.

- Zadania realizowane w ramach funkcjonowania Platformy Transferu Technologii są bardzo bliskie założeniom naszych partnerów. Podobnie jak PPCC chcemy pomagać przedsiębiorcom w rozwoju ich działalności, nawiązywaniu relacji biznesowych, a także zapewniać wsparcie doradcze. Cieszymy się, że już wkrótce będziemy te cele wspólnie urzeczywistniać – powiedział Jakub Moskal, Dyrektor Departamentu Projektów Własnych.

PTT została utworzona w maju br. Od chwili powstania pojawiło się na niej ponad 700 wpisów,  najwięcej z branży elektromaszynowej, chemicznej i energetycznej. W rezultacie podejmowanych działań stworzono bazę relacji między podmiotami, udokumentowaną ponad 120 porozumieniami, w których poszczególni partnerzy deklarowali chęć uczestnictwa w modelu powołanym przez ARP S.A.