ARP S.A. rozpoczyna współpracę z Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym

Data dodania: 2018-11-28
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała porozumienie o współpracy z Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym S.A. (PPPT). Strony będą wspólnie działać na rzecz rozwoju przedsiębiorstw w powiecie płockim.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała porozumienie o współpracy z Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym S.A. (PPPT). Strony będą wspólnie działać na rzecz rozwoju przedsiębiorstw w powiecie płockim.

Celem współpracy jest promocja i wsparcie przedsiębiorstw w prowadzeniu działalności, a także zwiększenie konkurencyjności przemysłu w regionie płockim. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaoferuje przedsiębiorstwom zrzeszonym w PPPT specjalnie przygotowaną ofertę finansowania inwestycji, natomiast Płocki Parki Przemysłowo-Technologiczny będzie informował przedsiębiorców, działających na jego obszarze o możliwościach dostępnych w ramach finansowania ze środków ARP S.A.

- Naszym zadaniem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw. Oferujemy im szereg narzędzi, dzięki którym mogą zwiększać skalę swojej działalności. To między innymi pożyczki na inwestycje czy innowacje dostępne dla każdego, kto ma dobry biznesplan i szuka możliwości finansowania u wiarygodnego partnera. Zależy nam przede wszystkim na dotarciu do tych firm, które dzięki naszym środkom będą się dynamiczniej rozwijać i wspierać lokalną przedsiębiorczość. Dlatego otwieramy się na współpracę z parkami technologicznymi, czy inkubatorami technologicznymi. Do tego grona dołączył dziś Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny. Dla obu stron to klasyczna transakcja win-win, z której skorzysta także region płocki powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Zgodnie z porozumieniem spółki działające na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego mogą skorzystać z finasowania ARP S.A., między innymi w formule wsparcia: inwestycji, kapitału obrotowego, czy ekspansji zagranicznej. Warianty finasowania dostosowane są indywidualnych potrzeb klienta i zależą od jego sytuacji.

- Region płocki jest reprezentowany przez kilkaset tysięcy podmiotów z sektora MŚP, wśród których propozycje wsparcia finansowego ze strony ARP na pewno spotkają się z ogromnym zainteresowaniem. Widzimy duży potencjał i możliwą synergię w zakresie zarówno wsparcia finansowego jak i wdrożenia rozwiązań promujących innowacyjność wśród firm tego regionu – powiedział Zbigniew Bednarski, prezes Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A.

ARP S.A. od 2010 roku udzieliła przedsiębiorcom finasowania na łączną kwotę ponad 3,7 mld zł. Wśród beneficjentów pożyczek są zarówno firmy publiczne jak i prywatne z ponad 20 branż. Od niedawna z oferty pożyczkowej ARP mogą skorzystać nie tylko duże i średniej wielkości przedsiębiorstwa lecz także małe i mikrofirmy.

- Agencja Rozwoju Przemysłu przez wiele podmiotów postrzegana jest jako instytucja finansująca tylko duże przedsiębiorstwa. A my jesteśmy otwarci na współpracę z każdym, kto ma ciekawy i możliwy do zrealizowania projekt. Finansujemy przedsięwzięcia zarówno te warte kilka milionów złotych, jak i te o wartości kilkaset milionów złotych. Jestem przekonany, że razem z Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym stworzymy atrakcyjne warunki działania dla lokalnych firmdodał Paweł Kolczyński.

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny jest obszarem inwestycyjnym powołanym do tworzenia atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw jako wspólne przedsięwzięcie Miasta Płocka i PKN ORLEN S.A. Oba podmioty mają po połowie udziałów w Spółce PPP-T S.A.

PPPK oferuje swoim klientom około 60 hektarów skomunikowanych terenów inwestycyjnych, wyposażonych w niezbędną infrastrukturę techniczną, oraz atrakcyjne lokale biurowe w Płocku. Od 2014 roku w ramach Parku funkcjonują nowe obiekty Centrum Usług Korporacyjnych oraz Laboratorium Centralnego, gdzie znajdują się biura przeznaczone dla inwestorów oraz partnerów biznesowych i korporacyjnych Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, oferujących nowoczesne usługi dla biznesu oraz usługi badawczo-wdrożeniowe. Firmy, które zdecydują się zainwestować w PPPT mogą liczyć na atrakcyjne programy wsparcia, obejmujące m.in. zwolnienia z podatku od nieruchomości i podatku dochodowego oraz pomoc w zakresie pozyskiwania kadr we współpracy z instytucjami rynku pracy.