ARP S.A. rozpoczyna współpracę z Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego

Data dodania: 2019-04-05
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała porozumienie o współpracy z Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego. Strony będą wspólnie działać na rzecz rozwoju przedsiębiorstw w powiecie płockim.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała porozumienie o współpracy z Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego. Strony będą wspólnie działać na rzecz rozwoju przedsiębiorstw w powiecie płockim.

- W Polsce co roku powstaje wiele nowych przedsiębiorstw, za tym wzrostem podąża również rozwój jakościowy: powiększa się grupa firm rozpoznawalnych na świecie, oferujących wysokojakościowe produkty i usługi oparte na najnowocześniejszych technologiach. Przyszłość polskiej gospodarki i jej miejsce w dobie czwartej rewolucji przemysłowej zależy od ich twórczej energii. Rolą przedsiębiorczego państwa jest zaś pomagać ją wyzwolić i w pełni wykorzystywać. podkreślała minister Jadwiga Emilewicz. Jako Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii identyfikujemy i usuwamy kolejne bariery prawne utrudniające prowadzenie biznesu w Polsce. Temu właśnie służą rozwiązania wprowadzone przez Konstytucję Biznesu, Pakiet MŚP czy nowy Pakiet Przyjazne Prawo  oraz setki szczegółowych rozwiązań. Ważne są również konkretne impulsy w postaci ulg czy zwolnień podatkowych, które przez Polską Strefę Inwestycji chcemy dystrybuować również w mniejszych ośrodkach.  Szczególnie cieszą mnie inicjatywy takie jak zaprezentowana dzisiaj przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Izbę Gospodarczą Regionu, ponieważ jest to ważny impuls dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i nowych inwestycji – dodała minister Emilewicz.

Celem współpracy jest promocja i wsparcie przedsiębiorstw w prowadzeniu działalności, a także zwiększenie konkurencyjności przemysłu w regionie płockim. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaoferuje przedsiębiorstwom zrzeszonym w Izbie Gospodarczej Regionu Płockiego specjalnie przygotowaną ofertę finansowania inwestycji. Izba z kolei będzie informowała przedsiębiorców
o możliwościach dostępnych w ramach finansowania ze środków ARP S.A.

- Zadaniem Agencji Rozwoju Przemysłu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw. W naszej ofercie znalazły się konkretne narzędzia pomocne m.in. w zwiększeniu skali działalności, czy przy planowaniu ekspansji zagranicznej. Zależy nam na dotarciu do tych firm, które dzięki naszym środkom będą się dynamiczniej rozwijać i wspierać lokalną przedsiębiorczość. Dlatego współpracujemy z izbami gospodarczymi czy parkami technologicznymi. Do tego grona dołączyła dziś Izba Gospodarcza Regionu Płockiego powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. W ARP jesteśmy otwarci na współpracę z każdym, kto ma wartościowy i dobrze uzasadniony biznesowo projekt. Finansujemy przedsięwzięcia zarówno te warte kilka milionów złotych, jak i te o wartości kilkuset milionów złotych. Jestem przekonany, że razem z Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego stworzymy atrakcyjne warunki działania dla lokalnych firmdodał Paweł Kolczyński.

Zgodnie z porozumieniem spółki zrzeszone w Izbie Gospodarczej Regionu Płockiego mogą na dobrych warunkach skorzystać z finasowania inwestycji lub kapitału obrotowego, czy też pomocy w ekspansji zagranicznej. Warianty finasowania dostosowane są do indywidualnych potrzeb klienta i zależą od jego sytuacji.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego zrzesza przedsiębiorców, pracodawców oraz ich związki. Działa na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów: płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego oraz Miasta Płock. Do podstawowych celów Izby należą: propagowanie oraz wspieranie przedsiębiorczości na obszarze działania Izby; reprezentowanie, opiniowanie i ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, pracodawców oraz ich związków w prowadzonej działalności gospodarczej.