ARP S.A. rozpoczyna współpracę z Chełmem

Data dodania: 2019-10-04
Przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i urzędu miasta Chełm podpisali porozumienie o współpracy. Partnerzy będą razem działać na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i urzędu miasta Chełm podpisali porozumienie o współpracy. Partnerzy będą razem działać na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem strony będą inicjować i wspierać działania służące rozwojowi gospodarczemu terenów miasta Chełm, polegające m.in. na planowaniu i prowadzeniu inwestycji a także promowaniu dostępnych na tym terenie możliwości inwestycyjnych. Zadaniem ARP, jako zarządzającego dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi jest pomoc w aktywnym poszukiwaniu i lokowaniu inwestycji, a także wsparcie szkolnictwa zawodowego pod kątem lokalnych potrzeb.

Mamy wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu strefami ekonomicznymi. Znamy potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców i tę wiedzę chcemy wykorzystać, żeby wesprzeć rozwój miasta Chełm. To praktyczna realizacja idei zrównoważonego rozwoju. Jestem przekonany, że przyniesie satysfakcjonujące rezultaty obu stronom, w szczególności mieszkańcom Chełma. Obecnie jesteśmy na etapie analizy konkretnych, wskazanych przez miasto nieruchomości, które z pomocą samorządu chcielibyśmy skomercjalizować – powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

W Chełmie planowana jest budowa hubu logistycznego oraz realizacja programu Industrial, który polega na pozyskiwaniu przez ARP nieruchomości wykorzystywanych następnie pod budowę infrastruktury biurowej na potrzeby lokalnych przedsiębiorców.

Kolejowo-drogowa infrastruktura ma służyć magazynowaniu i dystrybucji towarów eksportowanych i importowanych zza wschodniej granicy. Dlatego pod inwestycję brana jest pod uwagę 10-hektarowa działka przy ul. Wschodniej w Chełmie, położona bezpośrednio przy bocznicy kolejowej.

- Podpisane dziś porozumienie to wymierne korzyści dla miasta. To nowe miejsca pracy, w ślad za którymi idą wpływy podatkowe do miasta. Ale przede wszystkim jest to taki impuls, którego od lat brakowało. Wierzę, że w ślad za tą inwestycją pojawią się kolejne. Ten teren, o którym mówimy, jest terenem od lat niewykorzystywanym przez miasto i potencjalnych inwestorów - mówi prezydent Chełma Jakub Banaszek.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w 1995 r. utworzyła pierwszą w Polsce specjalną strefę ekonomiczną SSE EURO-PARK MIELEC. Dwa lata później powstała tarnobrzeska SSE EURO-PARK WISŁOSAN. Od tego czasu spółka wydała w obu strefach ponad 900 zezwoleń na działalność gospodarczą w strefach, z czego ok. 3/4 dla polskich firm. Zezwolenia te przełożyły się na ponad 21 mld zł zobowiązań inwestycyjnych i utworzenie ok. 65 tys. miejsc pracy. Po wprowadzeniu we wrześniu 2018 roku rozporządzeń do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (w ramach Polskiej Strefy Inwestycji), ARP S.A. kontynuuje działalność na nowych zasadach i wydaje decyzje o wsparciu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego, lubelskiego i w południowej części mazowieckiego. Specjalne Strefy Ekonomiczne i Polska Strefa Inwestycji będą równolegle działać do 2026 roku.