ARP S.A. pracuje nad przemysłowym i rynkowym wykorzystaniem polskiego grafenu

Data dodania: 2011-11-07
ARP S.A. będzie poszukiwać produktów rynkowych wykorzystujących grafen wytwarzany według polskiej technologii. Za wdrożenie wybranych zastosowań odpowiedzialna będzie powołana przez ARP S.A. spółka celowa Nanocarbon. W dniu 4 listopada 2011 r. podpisany został akt założycielski tej spółki. Polska technologia wytwarzania grafenu jest jedną z wiodących w skali światowej. Konsorcjum zdolne do wytwarzania produktu na bazie grafenu lub innych nanostruktur węglowych ma szansę powstać już na przełomie 2012 i 2013 r.

ARP S.A. będzie poszukiwać produktów rynkowych wykorzystujących grafen wytwarzany według polskiej technologii. Za wdrożenie wybranych zastosowań odpowiedzialna będzie powołana przez ARP S.A. spółka celowa Nanocarbon. W dniu 4 listopada 2011 r. podpisany został akt założycielski tej spółki. Polska technologia wytwarzania grafenu jest jedną z wiodących w skali światowej. Konsorcjum zdolne do wytwarzania produktu na bazie grafenu lub innych nanostruktur węglowych ma szansę powstać już na przełomie 2012 i 2013 r.

Nowa strategia ARP S.A. zakłada zaangażowanie we wspieranie innowacyjności polskiej gospodarki.  Mamy szansę zdobyć liczący się udział w rynku wartym wiele miliardów dolarów, a jednocześnie stworzyć w Polsce nowy model komercjalizacji wyników badań naukowych - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu SA, która jest właścicielem 100% udziałów spółki Nanocarbon.

Podstawowym celem działalności ARP S.A. jest wytypowanie produktu wykorzystującego grafen, który będzie miał największe szanse wejścia na globalny rynek produktów innowacyjnych, a więc tych o największej rentowności. Rolą spółki celowej Nanocarbon będzie wdrożenie wytypowanego zastosowania i stworzenia konsorcjum o realnych szansach uruchomienia  produkcji w odpowiedniej skali.

Właściwości grafenu są niezwykłe: ogromna wytrzymałość, elastyczność, wielka ruchliwość elektronów i co za tym idzie doskonała przewodność cieplna i elektryczna. Tym samym spektrum zastosowania grafenu, będącego de facto pojedynczą warstwą atomów węgla,  jest niezwykle szerokie: od półprzewodników - z szansami na szybkie układy scalone i pamięci o "wiecznej" trwałości,  przez ekrany dotykowe o wysokiej trwałości, ogniwa słoneczne nowej generacji, superkondensatory będące alternatywą dla ciężkich akumulatorów w samochodach elektrycznych, detektory gazów, po materiały kompozytowe, a więc tworzywa sztuczne przewodzące ciepło i prąd elektryczny, możliwe do wykorzystania m.in. w przemyśle lotniczym czy kosmicznym. Prognozy rozwoju rynku produktów wykorzystujących grafen są niezwykle optymistyczne. Amerykańska firma badawcza BCC Research ocenia, że w 2020 r. sprzedaż takich produktów osiągnie wartość 675 mln dolarów. Według tej prognozy wartość rynku samych materiałów kompozytowych z grafenem sięgnie 91 mln dolarów, natomiast wartość segmentu kompozytów - 340 mln dol.

Naukowcy z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) opatentowali metodę wytwarzania wyjątkowo dużych płytek grafenu o najwyższej jakości. Na razie jest to jednak tylko surowiec. - Oferując produkt wykorzystujący grafen będzie można zarobić znacznie więcej niż sprzedając półprodukt, tj. same struktury bazowe. Nie stać nas jednak na równoległe rozwijanie kilku produktów, dlatego musimy precyzyjnie wytypować ten o największym potencjale komercyjnym - wyjaśnia Wojciech Dąbrowski, prezes ARP S.A.

Do poszukiwania optymalnego produktu z grafenem ARP S.A. i Nanocarbon wykorzystają m.in. unikalną w Polsce metodę wirtualnego rynku predykcyjnego (WRP). Polega ona na organizowaniu w sieci zakładów o prawdopodobieństwo zajścia określonego zdarzenia. W tym przypadku będą to zakłady o rynkowy sukces danego produktu opartego na grafenie. Teoria i dotychczasowe doświadczenie mówią, że produkt, na którego powodzenie będzie stawiać najwięcej graczy, ma rzeczywiście największe szanse stać się rynkowym hitem. Założenie takie wynika z obserwacji, że w zakresie prognozowania zdarzeń przyszłych skumulowana wiedza dużych zbiorowości nie ustępuje wiedzy ekspertów, a z reguły ją przewyższa - wykorzystując tzw. mądrość tłumu. Namysł nad inteligencją zbiorowości stał się  impulsem do założenia w 1998 r. Iowa Political Stock Market, pierwszego rynku predykcyjnego, na którym uczestnicy zakładali się o osobę przyszłego prezydenta USA. Typowania w dniu zamknięciu zakładów okazały się bliższe wynikom wyborów niż sondaże Gallupa, Harrisa czy CBS/New York Timesa. Od tego czasu powstało wiele podobnych przedsięwzięć, które służą między innymi do wskazywania prawdopodobieństwa wybuchu epidemii grypy, sukcesu kasowego filmów czy rozwoju sytuacji politycznej.

Przygotowaniem platformy WRP na potrzeby ARP S.A. zajmie się Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów działające w strukturach PAN. Platforma powinna ruszyć w styczniu 2012 r. Warunkiem powodzenia WRP jest stworzenie i animacja odpowiednio zróżnicowanej społeczności.

ARP S.A. będzie wspierać działalność ITME, m.in. udostępniając instytutowi spektroskop ramana. Na kupno tego urządzenia spółka przeznaczyła 1,5 mln zł. Do dyspozycji Instytutu powinno być ono oddane w I kwartale  przyszłego roku.

Jedynym udziałowcem Nanocarbonu jest Agencja Rozwoju Przemysłu, ale koncepcja przedsięwzięcia zakłada, że może się to szybko zmienić. Gdy pojawi się taka potrzeba, do udziałowców spółki mogą dołączyć naukowcy czy przedsiębiorstwo, które będzie wdrażać produkcję. - Nie przesądzamy, jak od strony formalnej będzie wyglądać nasza współpraca z firmą produkcyjną i naukowcami. Nanocarbon ma być elastyczny, zdolny do szybkiego działania, a jednocześnie skupiony na jednym, dość wąsko określonym celu. Takiego podmiotu, dodatkowo wspieranego unikalnym narzędziem do oceny szans rynkowych, jeszcze w Polsce nie było. Chcemy w ten sposób wypróbować nowy model współpracy nauki i biznesu - ocenia Zbigniew Mularzuk - prezes spółki celowej Nanocarbon.

Zgodnie z przyjętą we wrześniu br. nową strategią ARP, agencja ma coraz bardziej angażować się we wspieranie innowacyjności polskiej gospodarki. - Nanocarbon będzie dla nas poligonem doświadczalnym - mówi Wojciech Dąbrowski.

_________________________________________

Grafen jest jedną z alotropowych form węgla. Składa się z pojedynczej warstwy atomów tego pierwiastka, tworzących sześcioczłonowe pierścienie. Jego istnienie zostało opisane teoretycznie już w latach 60., ale pierwszą próbkę udało się uzyskać dopiero w 2004 r. brytyjsko-rosyjskiemu zespołowi fizyków. Za badania nad grafenem Rosjanie Andriej Gejm i Konstantin Nowosiołow otrzymali w 2010 r. Nagrodę Nobla z fizyki.

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych jest instytutem badawczym specjalizującym się w opracowywaniu nowych materiałów i badaniu ich właściwości oraz możliwości wykorzystania w nauce i gospodarce. ITME wytwarza między innymi różnego rodzaju kryształy do zastosowania w elektronice i optoelektronice. Prowadzi też prace nad materiałami nowej generacji. Jednym z nich jest grafen, w badaniach nad którym ITME należy do światowej czołówki. Firma konsultingowa Future Markets Inc. wymienia instytut wśród 13 najważniejszych ośrodków badania grafenu, obok takich potentatów jak Stanford University, Cornell University czy MIT.

Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów zajmuje się rozwiązywaniem problemów firm i instytucji przy zastosowaniu matematycznego sposobu myślenia (tzw. matematyką użytkową). Zrealizowane dotąd projekty obejmowały m.in. zagadnienia inżynierskie, bezpieczeństwo informacji i kryptografię a także zastosowanie matematyki w ekonomii i finansach (modelowanie wirtualnych światów). Centrum skupia pracowników naukowych PAN oraz doktorantów i studentów.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2010 r. ARP S.A. wypracowała 45,6 mln zł zysku, przychody wyniosły 480,3 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.


Więcej informacji udziela:

Michał Wrzosek
Dyrektor Biura Marketingu i Promocji
tel.: +48 22 460 37 24
e-mail: Michal.Wrzosek@arp.com.pl
arp.com.pl