ARP S.A. pozyskała inwestora z Chin dla Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.

Data dodania: 2013-05-20
20 maja br. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz chińska firma Xiangyang Automobile Bearing Co., Ltd. (ZXY), kontrolowana przez Tri-Ring Group Corporation, podpisały umowę o sprzedaży przez ARP S.A. 89,15 proc. akcji Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. Procedury związane ze sprzedażą zostaną sfinalizowane do końca sierpnia 2013 r.

20 maja br. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz chińska firma Xiangyang Automobile Bearing Co., Ltd. (ZXY), kontrolowana przez Tri-Ring Group Corporation, podpisały umowę o sprzedaży przez ARP S.A. 89,15 proc. akcji Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. Procedury związane ze sprzedażą zostaną sfinalizowane do końca sierpnia 2013 r.

Umowę Sprzedaży akcji FŁT Kraśnik S.A. podpisali: Prezes Zarządu ARP S.A. Wojciech Dąbrowski, wiceprezes Marcin Zieliński oraz  Gao Shaobing,  reprezentujący ZXY Luxembourg Investment S.à.r.l.,  która będzie ostatecznym nabywcą akcji polskiej spółki.

Rozmowy z chińskim inwestorem trwały od końca 2012 r. Po podpisaniu umowy o sprzedaży, przeniesienie własności akcji na stronę chińską nastąpi po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, najpóźniej do końca sierpnia 2013 r.

- To dobra wiadomość dla Ziemi Kraśnickiej i całej Lubelszczyzny - podkreślił Minister Skarbu Państwa, Włodzimierz Karpiński.  - Dotychczasowe rządowe wsparcie dla FŁT uchroniło firmę przed najgorszymi skutkami kryzysu, a nowy inwestor daje realne możliwości konsekwentnego rozwoju - dodał.

- Jesteśmy zadowoleni, że w wyniku tej umowy w Polsce pojawi się kolejna duża firma z  Chin. To sukces naszego kraju i szansa dla fabryki w Kraśniku, która otrzyma poważnego inwestora branżowego o bardzo silnej pozycji na rynku, znającego dobrze specyfikę sektora maszynowego i samochodowego - powiedział Prezes ARP S.A. Wojciech Dąbrowski. -  Dzisiejsze porozumienie to kolejne działanie naszej Agencji na rzecz zapewnienia FŁT Kraśnik możliwości rozwoju i stabilnej przyszłości. Także dowód, że współpraca Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z partnerami chińskimi przynosi coraz lepsze efekty -  podkreślił.

- Zdecydowaliśmy się na inwestycję, bo Polska jest rynkiem dużym i interesującym, również w skali Europy. Analizowaliśmy sytuację i atuty fabryki w Kraśniku i planujemy, że po naszym zaangażowaniu, jako inwestora strategicznego, zakład zwiększy swoje możliwości produkcyjne  i handlowe - oświadczył Gao Shaobing z ZXY Luxembourg Investment S.a.r.l. - Tri-Ring Group Corporatorion to jedna z wiodących firm branży maszynowo-motoryzacyjnej w Chinach, która dysponuje w tym celu zarówno odpowiednim potencjałem, jak i doświadczeniem. Gwarantuje to, że jesteśmy w stanie odnieść  sukces także na rynku polskim - dodał.

Pozyskanie inwestora strategicznego jest kolejnym działaniem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., zmierzającym do poprawy kondycji i rozwoju FŁT Kraśnik S.A. W 2010 r. ARP S.A. udzieliła Spółce 12,5 mln zł pożyczki na ratowanie, a potem wspólnie z Ministerstwem Skarbu Państwa zdecydowała o wspieraniu Planu Restrukturyzacji Spółki, zmierzającego do uzyskania przez nią trwałej rentowności

W ramach prowadzonej restrukturyzacji, ARP S.A. dokonała także podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 20 mln zł.

ARP SA czynnie uczestniczyła w realizacji Planu, który otrzymał notyfikację Komisji Europejskiej. Zgodnie z nim, Spółka dokonała szeregu zmian w następujących obszarach: organizacji i zarządzania, produkcji i sprzedaży, majątku, finansów oraz ochrony środowiska. Działania te prowadzone były pod nadzorem ARP S.A.