ARP S.A. pomoże przedsiębiorcom spłacić zaciągnięte kredyty

Data dodania: 2021-05-17
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieli przedsiębiorcom pożyczek na spłatę rat kredytowych. Ofertę tę kieruje do firm, które w wyniku pandemii SARS-CoV-2 mają trudności z zachowaniem płynności finansowej a tym samym nie spłacają zaciągniętych zobowiązań. Przedsiębiorcy będą mogli się ubiegać o pożyczkę w wysokości nawet 10 mln zł.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieli przedsiębiorcom pożyczek na spłatę rat kredytowych. Ofertę tę kieruje do firm, które w wyniku pandemii SARS-CoV-2 mają trudności z zachowaniem płynności finansowej a tym samym nie spłacają zaciągniętych zobowiązań. Przedsiębiorcy będą mogli się ubiegać o pożyczkę w wysokości nawet 10 mln zł.

- Przez 30 lat naszej działalności wiele razy nieśliśmy pomoc firmom balansującym na granicy upadku. Pomagaliśmy całym branżom, a nawet regionom. Teraz także jesteśmy blisko przedsiębiorstw. Pomagamy im przetrwać ten ciężki czas pandemii. W ramach Tarczy Antykryzysowej oferujemy im m.in. pożyczki i leasing. Nieustannie analizujemy sytuację firm i dopasowujemy naszą ofertę do ich potrzeb. Dlatego uruchomiliśmy kolejny produkt tarczowy, a mianowicie pożyczkę na spłatę rat kredytowych. Jest ona dostępna zarówno dla małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

O pożyczkę na spłatę rat kredytowych kredytów inwestycyjnych  mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy mają  problemy płynnościowe związane ze spłatą rat kredytowych. ARP S.A. może im udzielić pożyczki na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych na okres do 12 miesięcy. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać pożyczkę w wysokości od 0,8 mln zł do 5 mln zł, natomiast duże przedsiębiorstwa: od 0,8 mln zł do 10 mln zł.

- Z pożyczki na spłatę rat kredytowych płyną korzyści nie tylko dla przedsiębiorstw, które będą mogły przetrwać trudny okres spowolnienia ich biznesów, ale także dla banków. To banki biorą na siebie ciężar kredytowania działalności firm niejednokrotnie tracących płynność finansową. Nie zawsze windykacja należności jest możliwa. ARP pomoże zatem zarówno firmom jak i bankom – dodał Paweł Kolczyński.

Umowę pożyczkową podpiszą trzy strony: przedsiębiorca, bank i ARP S.A. Po zakończeniu spłaty pożyczki, trójstronna umowa ulegnie rozwiązaniu umożliwiając dwustronną współpracę banku i klienta na uzgodnionych wcześniej zasadach.

Główna korzyścią pożyczki jest zapewnienie lub przywrócenie płynności finansowej przedsiębiorstwa, a tym samym umożliwienie terminowej obsługi aktualnej umowy kredytowej i utrzymanie wysokiego ratingu klienta w banku. Ponadto ARP S.A. zapewnia uproszczony i mało pracochłonny proces udzielania pożyczki oparty na weryfikacji dotychczasowej, aktualnej i dostępnej wiedzy banku o swoim kliencie.

Kluczowe parametry nowego produktu pożyczkowego::

  • finansowanie dedykowane przedsiębiorcom spełniającym wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  (Dz. U. 2020, poz. 695).
  • ARP S.A. sfinansuje do 12 rat kredytowych (kapitał + opcjonalnie odsetki) z tytułu udzielonej przez bank umowy o kredyt inwestycyjny w okresie spłaty,
  • kwota finansowania dla podmiotów MŚP: 0,8-5 mln PLN, dla dużych podmiotów: 0,8-10 mln PLN,
  • waluta finansowania PLN,
  • okres spłaty pożyczki ustalany indywidualnie z przedsiębiorcą.

Przedsiębiorcy mogą zapoznać się z pełną ofertą pożyczkową oraz produktami dostępnymi w ramach Tarczy Antykryzysowej w jednym z siedmiu Centrów Obsługi Przedsiębiorców, w najważniejszych ośrodkach gospodarczych. Do Centrów Obsługi Przedsiębiorców ARP S.A. zaprasza każdego, kto potrzebuje środków finansowych na rozwój, kto chciałby zacząć ekspansję zagraniczną, kto szuka oferty leasingowej maszyn i urządzeń. Ten ostatni element oferty jest realizowany przez spółkę ARP Leasing.

W pierwszym kwartale bieżącego roku ARP S.A. udzieliła finansowania w ramach Tarczy Antykryzysowej o łącznej wartości ponad 45 mln zł. Wśród nich były umowy leasingu samochodów ciężarowych i autokarów, umowy na leasing maszyn i urządzeń a także pożyczki obrotowe na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.

Więcej informacji:

https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/centrum-obslugi-przedsiebiorcow

https://www.arp-tarcza.pl/

Film