ARP S.A. podtrzymuje swój wniosek o upadłość Hawe Telekom

Data dodania: 2016-03-07
ARP S.A. z zaskoczeniem przyjęła decyzję Sądu o wszczęciu postępowania sanacyjnego Hawe Telekom. Analiza prawna potwierdza, że w pierwszej kolejności powinien być rozpatrzony wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu Hawe Telekom złożony przez ARP w grudniu 2015 roku. Takie rozwiązanie w chwili obecnej wydaje się być bardziej uzasadnione ekonomicznie i korzystniejsze dla wierzycieli.

ARP S.A. z zaskoczeniem przyjęła decyzję Sądu o wszczęciu postępowania sanacyjnego Hawe Telekom. Analiza prawna potwierdza, że w pierwszej kolejności powinien być rozpatrzony wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu Hawe Telekom złożony przez ARP w grudniu 2015 roku. Takie rozwiązanie w chwili obecnej wydaje się być bardziej uzasadnione ekonomicznie i korzystniejsze dla wierzycieli.

Biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczno–finansową GK Hawe, w tym wysokość wymagalnych zobowiązań, ARP nie widzi w chwili obecnej możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji Hawe Telekom na warunkach akceptowalnych dla wierzycieli. Spółka Hawe Telekom jest niewypłacalna i nie realizuje od września 2015 roku wymagalnych zobowiązań. Najlepszym rozwiązaniem dla dłużnika, wierzycieli i klientów spółki byłaby upadłość z możliwością zawarcia układu likwidacyjnego Hawe Telekom, prowadząca do sprzedaży przedsiębiorstwa w całości.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest największym wierzycielem Hawe Telekom Sp. z o.o. - na kwotę ponad 80 mln złotych. ARP S.A. od początku zajmowała konstruktywne stanowisko wobec problemów z obsługą długu przez Hawe Telekom. Przez wiele miesięcy ARP S.A. dążyła do zawarcia porozumienia ze spółkami z Grupy Kapitałowej Hawe i wdrożenia procesu restrukturyzacyjnego. Został podpisany tzw. term sheet określający kluczowe warunki planowanego porozumienia. Uzgodnione wówczas warunki dawały szanse na długotrwałe ustabilizowanie sytuacji finansowej GK Hawe. Były także akceptowalne dla wierzycieli i korzystne dla dłużnika. Nie doszło jednak do podpisania porozumienia, ponieważ przedstawiciele władz Hawe nie wywiązywali się ze składanych zobowiązań, m. in. z tych zapisanych w umowie ramowej dotyczącej warunków restrukturyzacji z 30 października 2015 r.

Głównym celem ARP S.A. jest wdrożenie scenariusza, który da najbardziej realną możliwość odzyskania środków zaangażowanych przez wierzycieli GK HAWE, w tym ponad 80 mln zł przez ARP S.A.