ARP S.A. podpisała umowę sprzedaży udziałów INTER-VIS Sp. z o.o.

Data dodania: 2011-05-19
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w dniu 19 maja 2011 r. podpisała umowę zbycia udziałów w spółce INTER-VIS z siedzibą w Warszawie. Sprzedaż udziałów jest zgodna z realizowaną przez ARP S.A. strategią: spółki z portfela ARP S.A., które przeszły proces restrukturyzacji i których sytuacja jest ustabilizowana, są wystawiane na sprzedaż.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w dniu 19 maja 2011 r. podpisała umowę zbycia udziałów w spółce INTER-VIS z siedzibą w Warszawie. Sprzedaż udziałów jest zgodna z realizowaną przez ARP S.A. strategią: spółki z portfela ARP S.A., które przeszły proces restrukturyzacji i których sytuacja jest ustabilizowana, są wystawiane na sprzedaż.

Podpisanie umowy zbycia udziałów w INTER-VIS Sp. z o.o. w siedzibie ARP S.A. Fot.: ARP S.A.

Wysokość zbywanych udziałów w kapitale zakładowym spółki wyniosła prawie 54 procent. Pakiet został sprzedany zgodnie z procedurą zbywania akcji i udziałów spółek ARP S.A. w trybie rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia lub zaproszenia skierowanego do potencjalnych nabywców. Warunkiem zawarcia wiążącej umowy sprzedaży udziałów jest uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. aktywnie uczestnicząc w transformacji polskiej gospodarki od dwudziestu lat zdobyła bogate doświadczenie w restrukturyzacji i pozyskiwaniu inwestorów dla polskich przedsiębiorstw. Dzięki ARP S.A. całe sektory i branże zyskały nowych właścicieli zapewniających im rozwój (np.: przemysł obronny i lotniczy, w tym takie przedsiębiorstwa jak: PZL-Wrocław, PZL-Świdnik, PZL-Mielec). Oprócz dużych przedsiębiorstw w portfelu ARP S.A. znajdują się również firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Oprócz właśnie sprzedanych udziałów w Spółce INTER-VIS, ARP S.A. w ostatnich latach z sukcesem sprzedała udziały w takich firmach jak np.: ZEM Celma S.A., Fabryka Parkietów Biadki Sp. z o.o., Biecz-Drew Sp. z o.o., Wepa Professional Piechowice S.A. i inne.

Obecnie w ofercie ARP S.A. znajduje się ponad 30 spółek przeznaczonych na sprzedaż, w których ARP S.A. przeważnie posiada większość (w niektórych 100%) udziałów. Aktualna oferta jest bardzo szeroka: wystawione na sprzedaż spółki działają w różnych branżach (spożywcza, chemiczna, energetyczna, transportowa, motoryzacyjna, stoczniowa, produkcja podzespołów, maszyn i urządzeń, etc.) i mają zróżnicowany zasięg działalności (od rynków lokalnych po zasięg międzynarodowy). Większość spółek przeszła proces restrukturyzacji, który ustabilizował ich sytuację ekonomiczną, a w części przypadków doprowadził do trwałej rentowności, np.: Euro-Eko Sp. z o.o.; Polskie Zakłady Zbożowe "PZZ" w Krakowie S.A.; Galwanizer Sp. z o.o. czy Zakłady Elektronowe LAMINA S.A.

Pełna oferta spółek przeznaczonych przez ARP S.A. do sprzedaży jest dostępna na stronie internetowej: http://dlainwestorow.arp.com.pl dedykowanej sprzedaży spółek ARP S.A.

INTER-VIS Sp. z o.o. była do niedawna firmą handlową, zajmującą się eksportem i importem narzędzi przemysłowych i ręcznych. Obecnie głównym źródłem przychodów jest wynajem powierzchni. Długoletnia obecność na światowych rynkach narzędzi oraz doświadczona kadra handlowa z dobrą znajomością rynków zagranicznych to mocne strony tej Spółki. Poważnym atutem INTER-VIS jest również nieruchomość zabudowana znajdująca się w Warszawie przy ul. Łuckiej.

____________
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2009 r. ARP S.A. miała 40,2 mln zł zysku. Przychody wyniosły 523,2 mln zł i były o niemal 50% wyższe niż w roku poprzednim. Zyski za 2009 rok zostały wypracowane przede wszystkim dzięki sprzedaży udziałów i akcji z portfela ARP S.A. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 30 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiada pakiety akcji zapewniające wpływ na zarządzanie w prawie czterdziestu spółkach. Spółki, które przeszły proces restrukturyzacji i których sytuacja jest ustabilizowana, są wystawione na sprzedaż. Większość z nich przeszła proces restrukturyzacji, który ustabilizował ich sytuację ekonomiczną, a w części przypadków doprowadził do trwałej rentowności.

Więcej informacji udziela:
Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: Roma.Sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl
http://dlainwestorow.arp.com.pl