ARP S.A. podpisała umowę pożyczki ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy

Data dodania: 2011-11-14
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała w dniu 14 listopada 2011 r. umowę pożyczki ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Placówka otrzyma 100 mln zł wsparcia finansowego na restrukturyzację. Pożyczka ta umożliwi Szpitalowi przeprowadzenie restrukturyzacji w obszarach, które wskazała przeprowadzona kompleksowa analiza sytuacji Szpitala. Do tej pory w ramach pomocy udzielonej na ratowanie i/lub restrukturyzację ARP S.A. wypłaciła już przedsiębiorcom blisko 1 mld 171 mln zł. Beneficjentami tej formy pomocy są m.in. Zakłady Chemiczne Police S.A. (150 mln zł) czy Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. (42,5 mln zł).

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała w dniu 14 listopada 2011 r. umowę pożyczki ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Placówka otrzyma 100 mln zł wsparcia finansowego na restrukturyzację. Pożyczka ta umożliwi Szpitalowi przeprowadzenie restrukturyzacji w obszarach, które wskazała przeprowadzona kompleksowa analiza sytuacji Szpitala. Do tej pory w ramach pomocy udzielonej na ratowanie i/lub restrukturyzację ARP S.A. wypłaciła już przedsiębiorcom blisko 1 mld 171 mln zł. Beneficjentami tej formy pomocy są m.in. Zakłady Chemiczne Police S.A. (150 mln zł) czy Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. (42,5 mln zł).

Uroczystość podpisania umowy, od lewej pp.: prof. dr hab. Małgorzata Tafil-Klawe, Prorektor ds. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy  UMK; prof. dr hab. Andrzej Radzimiński, Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; Wojciech Dąbrowski, Prezes ARP S.A.; Jarosław Kozera, Dyrektor Naczelny Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza

Pożyczka od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) będzie przeznaczona na spłatę  zobowiązań Szpitala. Spłata wymagalnych zobowiązań pozwoli Szpitalowi im. A. Jurasza uwolnić się z pętli zadłużenia i umożliwi jego dalszą restrukturyzację. Restrukturyzacja polegać będzie na podjęciu szeregu niezbędnych działań naprawczych, które zostały opisane w Planie restrukturyzacji. Szpital już realizuje niektóre z nich. Restrukturyzacja ma doprowadzić do odzyskania przez Szpital rentowności poprzez wspólne działanie Szpitala z jego podmiotem tworzącym (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Plan restrukturyzacji Szpitala obejmuje m.in. maksymalizację przychodów, reorganizację zadań wybranych komórek organizacyjnych, optymalizację stanu zatrudnienia, budżetowanie zamawianych usług zewnętrznych, gospodarowanie lekami i materiałami medycznymi.

Umowa między ARP S.A. i Szpitalem im. Jurasza zakłada wypłatę pożyczki w trzech transzach. Pierwsza zostanie przekazana po ustanowieniu stosownych zabezpieczeń. Uruchomienie kolejnych uzależnione będzie m.in. od oceny przez ARP S.A. przebiegu realizacji Planu restrukturyzacji i realizacji poszczególnych działań  wskazanych w Planie restrukturyzacji.

Prezes ARP S.A. Wojciech Dąbrowski udziela wywiadu po uroczystości podpisania umowy pożyczki pomiędzy ARP S.A.
i Szpitalem im. Jurasza w Bydgoszczy

Oprocentowanie pożyczki będzie równe stopie bazowej ogłoszonej przez Komisję Europejską dla Rzeczypospolitej Polskiej powiększonej o 1 punkt procentowy. Dla Polski stopa bazowa wynosi obecnie 4,26 %. Pożyczka została udzielona na siedem lat, będzie spłacana w miesięcznych ratach. Szpital rozpocznie spłacanie pożyczki rok po otrzymaniu pierwszej transzy.

Pożyczka dla Szpitala Jurasza jest już kolejnym przypadkiem zaangażowania ARP S.A. w restrukturyzację instytucji działających w ochronie zdrowia. Do tej pory Agencja zaangażowała się w finansowanie sektora służby zdrowia poprzez udzielenie wsparcia w postaci pożyczki Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu w Gdańsku (docelowo 125,4 mln zł).


Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy jest szpitalem akademickim, oprócz świadczeń zdrowotnych realizującym również działalność dydaktyczną i badawczą. Jego organem założycielskim jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szpital jest największą placówką publicznej służby zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim. Udział Szpitala Jurasza w rynku kontraktów zawieranych na leczenie szpitalne w ramach NFZ wynosi blisko 13,5%. Na koniec czerwca tego roku szpital zatrudniał 2521  osób i dysponował 940 łóżkami. W ubiegłym roku przyjął 34,7 tys. pacjentów oraz udzielił ponad 200 tys. świadczeń ambulatoryjnych.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2011 r. w ramach pomocy na ratowanie i/lub na restrukturyzację ARP S.A. wypłaciła już 115,5 mln zł. W 2010 r. ARP S.A. wypracowała 45,6 mln zł zysku, przychody wyniosły 480,3 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.

Więcej informacji udziela:
Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl