ARP S.A. partnerem listu intencyjnego o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Data dodania: 2020-07-06
Agencja Rozwoju Przemysłu, jako partner współpracujący, przystąpiła do „Listu intencyjnego o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”. Celem tej inicjatywy jest podjęcie wspólnych działań służących rozwojowi rynku morskich farm wiatrowych (offshore) w naszym kraju.

Agencja Rozwoju Przemysłu, jako partner współpracujący, przystąpiła do „Listu intencyjnego o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”. Celem tej inicjatywy jest podjęcie wspólnych działań służących rozwojowi rynku morskich farm wiatrowych (offshore) w naszym kraju.

Rezultatem współpracy będzie wypracowanie, podpisanie i realizacja „Deklaracji współpracy na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” – umowy między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a przedsiębiorcami z branży offshore, mającej na celu zapewnienie dynamicznego rozwoju sektora morskich farm wiatrowych. Deklaracja będzie zbliżona swoim charakterem do brytyjskiej „Sector Deal” dla morskiej energetyki wiatrowej, jednakże uwzględniać będzie polskie realia i uwarunkowania.

- Morska energetyka wiatrowa będzie silnym impulsem dla polskiej gospodarki. Dzięki współpracy administracji i biznesu Polska może stać się liderem offshore na Bałtyku oraz eksporterem taniej i czystej energii – powiedział minister Michał Kurtyka.

Również pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusza Zyska zwrócił uwagę, że dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej kluczowe znaczenie ma współpraca rządu z przedstawicielami sektora.

- Chcielibyśmy, aby w przyszłości morskie farmy wiatrowe były kojarzone przez społeczeństwo jako odważny krok w kierunku zielonej energetyki w Polsce. Widzimy także w tych inwestycjach ogromne możliwości dla polskich przedsiębiorców, w tym perspektywy wejścia na nowe rynki, w ramach wzmacnianej współpracy w regionie Morza Bałtyckiego – podkreślił wiceminister klimatu.

- Tworząc silną grupę przemysłową nie zapominamy, o tym że nie jesteśmy sami. Przede wszystkim ważne są dla nas relacje z klientami. Tymi klientami są oczywiście inwestorzy, zarówno ci związani ze Skarbem Państwa, jak i pozostali. Porozumienie jest szansą na rozwój gospodarczy Polski poprzez wykorzystanie potencjału energetycznego Bałtyku. Spółki z naszego portfela w tym sektorze mają silną pozycję i cieszą się dobrą opinią kontrahentów – powiedział Mateusz Berger, Wiceprezes ARP S.A.

Sygnatariuszami listu są Minister Klimatu, Minister Obrony Narodowej, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pełnomocnik Rządu ds. OZE oraz Pełnomocnik Ministra Aktywów Państwowych ds. Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej, a także przedstawiciele inwestorów i branży – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej. Partnerami listu są firmy z sektora offshore, zarówno prywatne, jak i te z udziałem Skarbu Państwa.

Morskie farmy wiatrowe stanowią element „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”, gdzie zostały wskazane jako jedna z technologii kluczowych dla osiągnięcia unijnego celu w zakresie odnawialnych źródeł energii na 2030 rok. Są też jednym z projektów strategicznych „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”. Rozwój offshore niesie ze sobą duże możliwości wsparcia lokalnej przedsiębiorczości produkcyjnej i usługowej, zaangażowanej w łańcuch dostaw, jak również zbudowania wysokiej pozycji polskich przedsiębiorców w regionalnym, europejskim i światowym łańcuchu wartości morskiej energetyki wiatrowej.