ARP S.A. Partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data dodania: 2015-10-22
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., realizując swoją Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, została partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., realizując swoją Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, została partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dzięki przystąpieniu do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ARP S.A. może promować swoje dobre praktyki poprzez zamieszczenie aktualności w portalu odpowiedzialnybiznes.pl i newsletterze Programu Partnerstwa. Ponadto spółka ma możliwość nie tylko poszerzenia swojej wiedzy eksperckiej w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także wzięcia udziału we wspólnych projektach promujących zrównoważony rozwój. Przykładem tego typu działań jest inicjatywa pod patronatem Ministerstwa Gospodarki zatytułowana Wizja polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju 2050. Inne możliwe aktywności to Karta Różnorodności, Liga Odpowiedzialnego Biznesu czy Akademia Odpowiedzialnego Biznesu.

FOB aktywnie poszukuje rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności dla firm działających w Polsce, adekwatnych do ich potrzeb i możliwości. W tym celu tworzy dla nich środowisko: buduje koalicje zrzeszające instytucje zainteresowane rozwiązywaniem problemów społecznych oraz wspiera społeczności zaangażowane w te działania. Inną aktywnością FOB jest tworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń pomiędzy firmami zaangażowanymi społecznie, menedżerami, administracją publiczną, przedstawicielami środowisk akademickich i organizacjami społecznymi.

 

Dzięki przystąpieniu do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ARP S.A. może promować swoje dobre praktyki poprzez zamieszczenie aktualności w portalu odpowiedzialnybiznes.pl i newsletterze Programu Partnerstwa. Ponadto spółka ma możliwość nie tylko poszerzenia swojej wiedzy eksperckiej w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także wzięcia udziału we wspólnych projektach promujących zrównoważony rozwój. Przykładem tego typu działań jest inicjatywa pod patronatem Ministerstwa Gospodarki zatytułowana Wizja polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju 2050. Inne możliwe aktywności to Karta Różnorodności, Liga Odpowiedzialnego Biznesu czy Akademia Odpowiedzialnego Biznesu.

FOB aktywnie poszukuje rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności dla firm działających w Polsce, adekwatnych do ich potrzeb i możliwości. W tym celu tworzy dla nich środowisko: buduje koalicje zrzeszające instytucje zainteresowane rozwiązywaniem problemów społecznych oraz wspiera społeczności zaangażowane w te działania. Inną aktywnością FOB jest tworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń pomiędzy firmami zaangażowanymi społecznie, menedżerami, administracją publiczną, przedstawicielami środowisk akademickich i organizacjami społecznymi.