ARP S.A. otwiera we Wrocławiu Centrum Obsługi Przedsiębiorców

Data dodania: 2019-03-23
We Wrocławiu otwarto pierwsze Centrum Obsługi Przedsiębiorców (COP). To element programu wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Inauguracja pierwszego COP odbyła się w Dozamelu (GK ARP S.A.) przy ul. Fabrycznej 10. W konferencji udział wziął premier Mateusz Morawiecki.

We Wrocławiu otwarto pierwsze Centrum Obsługi Przedsiębiorców (COP). To element programu wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Inauguracja pierwszego COP odbyła się w Dozamelu (GK ARP S.A.) przy ul. Fabrycznej 10. W konferencji udział wziął premier Mateusz Morawiecki.

- Agencja Rozwoju Przemysłu otrzymała zadanie wejścia w obszar małych i średnich polskich firm i wypracowania dobrych rozwiązań w dialogu z nimi i państwem. Wiemy, że przedsiębiorcy są w różnej fazie rozwoju, a polscy dodatkowo muszą nadganiać stracony przez lata czas. Jestem przekonany, że Centrum Obsługi Przedsiębiorców im w tym pomoże i dobrze wpisze się w potrzeby polskiego małego biznesu – powiedział Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów - To co pokazujemy przez politykę gospodarczą, między innymi konstytucja dla biznesu i różnego rodzaju ulgi  to rozwiązania bardzo ważne dla małych i średnich przedsiębiorców. Zasady takie jak: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, domniemanie uczciwości, przyjazna interpretacja przepisów czy powołanie rzecznika małych i średnich przedsiębiorców to są faktyczne działania wspierające przedsiębiorców. Dzisiaj dołącza do nich Centrum Obsługi Przedsiębiorców we Wrocławiu – dodał premier Morawiecki.

Głównym zadaniem Centrów Obsługi Przedsiębiorców jest udostępnienie oferty finansowej dla małych i średnich firm w dynamicznie rozwijających się regionach Polski. Duże zapotrzebowanie na  inwestycje w sektorze MSP sprawiło, że pierwsze COP powstało na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu. Z założenia COP to przestrzeń bezpośredniego kontaktu z interesariuszami. W nowo otwartej siedzibie przy ulicy Fabrycznej 10 przedsiębiorca otrzyma informacje „z pierwszej ręki” o wsparciu dostępnym w spółce – od finansowania po tereny inwestycyjne w strefach ekonomicznych zarządzanych przez ARP S.A. Pomysłodawcom szczególnie zależy na wzmocnieniu potencjału eksportowego małych i średnich przedsiębiorstw.

- Na Dolnym Śląsku Agencja Rozwoju Przemysłu jest obecna od prawie 15 lat. To tutaj założyliśmy Podstrefę Wrocław-Kobierzyce, a w ślad za nią powstało największe w Europie Środkowo-Wschodniej zagłębie elektromobilności. Niedawno w naszym portfelu kapitałowym znalazł się również wrocławski Dozamel. Dolny Śląsk to jeden z najbardziej uprzemysłowionych regionów kraju. A tam gdzie jest przemysł jest również zapotrzebowanie na kapitał, ważny zwłaszcza dla  rozwoju małych i średnich firm, które generują co drugą złotówkę polskiego PKB. Znajomość rynku i zwrot w kierunku wsparcia sektora MSP zdecydowały o lokalizacji pierwszego Centrum Obsługi Przedsiębiorców właśnie we Wrocławiu – mówi Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP S.A. Dla nas to początek strategicznych planów, bo następne centra chcemy otworzyć między innymi w  Katowicach, czy Gdańsku. Jestem przekonany, że będzie to ważny impuls dla rozwoju regionów i polskich przedsiębiorstw – dodaje wiceprezes Kolczyński.

Centra są elementem strategii Agencji Rozwoju Przemysłu na lata 2018-2022. Chodzi o kompleksowe wsparcie przedsiębiorców w zakresie inwestycji, rozwoju, uzupełniania kapitału obrotowego czy prowadzenia efektywnego procesu restrukturyzacji. Pozostałymi elementami są pożyczki dla małych i średnich firm, oferta leasingowa ARP Leasing oraz usługa International Desk stworzona dla koordynacji wsparcia eksportu firm.

Oferta  ARP dla małych i średnich firm pozwoli przedsiębiorcom uzyskać pożyczkę inwestycyjną, obrotową, restrukturyzacyjną, split payment czy na finansowanie realizacji kontraktów. Dla klientów mających problem z dostarczeniem oczekiwanego poziomu/wartości zabezpieczeń,  produkt zostanie wsparty poręczeniem ze strony 16 Funduszy Poręczeniowych koordynowanych przez Krajową Grupę Poręczeniową i BGK.

Z kolei ARP Leasing to spółka leasingowa, która po uzbrojeniu w kapitał i ze wsparciem odpowiedniej kadry zacznie oferować leasing typu asset finance (maszyny, sprzęt IT itp.). Uczestnicy rynku finansowego wielokrotnie zgłaszali potrzebę takiej oferty dla firm.

International Desk jest powołany do koordynacji wsparcia eksportu firm. To usługa, która łączy oferty instytucji Grupy Kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju: Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego i ARP.

Wszystkie te elementy (centra, pożyczki, leasing i wsparcie eksportowe) są ze sobą komplementarne i wynikają z analizy oczekiwań przedsiębiorców w zakresie ogólnokrajowego wsparcia, niezależnie od rozmiaru i skali ich działalności. W średnioterminowej perspektywie (np. w okresie spowolnienia gospodarczego) stanowią dobrą alternatywę dla sektora bankowego i ważne narzędzie wsparcia potencjału popytowo-podażowego MSP.

Przy okazji otwarcia pierwszego centrum powstało specjalne narzędzie dostępne na stronie:  https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/parametryzator Dzięki parametryzatorowi pożyczkowemu klient jeszcze zanim  trafi do COP może samodzielnie sprawdzić ofertę finansowania bez ukrytych kosztów i niespodzianek.

Z danych PARP o stanie MSP w Polsce w 2018 roku  wynika, że mikro, małe i średnie firmy stanowią przeważającą większość przedsiębiorstw (99,8%). Sektor przedsiębiorstw wytwarza blisko trzy czwarte wartości PKB (74,0%), przy czym małe i średnie przedsiębiorstwa generują co drugą złotówkę PKB (49,9%).