ARP S.A. otwiera nowy konkurs na transfer technologii w ramach SOI

Data dodania: 2020-03-10
Sieć Otwartych Innowacji to projekt realizowany przez ARP S.A. skierowany do przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którzy stawiają na rozwój technologiczny swoich firm i poszukują środków potrzebnych na inwestycje w innowacje, ich rozwój i wdrożenie.

Sieć Otwartych Innowacji to projekt realizowany przez ARP S.A. skierowany do przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którzy stawiają na rozwój technologiczny swoich firm i poszukują środków potrzebnych na inwestycje w innowacje, ich rozwój i wdrożenie.

Dotąd w ramach konkursu na transfer technologii prowadzonego w ramach SOI przedsiębiorcy mogli korzystać z refinansowania zakupu wartości niematerialnych i prawnych aż do kwoty 200 tys. euro. W nowej, udoskonalonej wersji konkursu ten pułap pozostanie na tym samym poziomie, ale zmianie ulegnie kilka innych istotnych kwestii.

Najważniejszą zmianą jest zwiększenie intensywności wsparcia w ramach pomocy de minimis. Poziom tego wsparcia wzrośnie na poziomie wszystkich województw. Najbardziej odczuwalne będzie to dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, gdzie wysokość wsparcia w ramach pomocy de minimis wzrośnie do 80 proc. (przy dotychczasowych 35 proc.). W pozostałych województwach wartość pomocy de minimis odtąd będzie wynosić 85 proc.

Od kwietnia 2020 roku minimalna kwota dofinansowania w ramach konkursu na transfer technologii będzie wynosić 150 tys. zł. Dotąd limity w projekcie wynosiły 100 tys. zł kosztów kwalifikowalnych.

- Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzenie minimalnej kwoty dofinansowania ograniczy liczbę składanych wniosków, ale należy zwrócić uwagę na kompleksowość zmian. Co prawda zostanie zwiększona minimalna kwota dofinansowania, ale przedsiębiorcy zyskają szanse otrzymania pomocy de minimis na wyższym poziomie – mówi Bartosz Sokoliński, dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji ARP S.A.   

Istotną zmianą dla przedsiębiorców będzie też znaczące uproszczenie formalności dotyczących dokumentów składanych w ramach konkursu. Zmianom ulegnie załącznik dotyczący części finansowej wniosku o powierzenie grantu. Będzie bardziej przejrzysty, tak by jego wypełnienie było jak najbardziej intuicyjne. Zmianom ulegnie także wniosek o grant składany w Informatycznym Systemie Obsługi Projektów (ISOP). Będzie bardziej szczegółowo zdefiniowany  i pozwoli przedsiębiorcom na dokładniejsze opisanie wniosku.

Zmiany wejdą w życie od kwietnia 2020 roku.