ARP S.A. objęła akcje Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.

Data dodania: 2011-12-01
ARP S.A. objęła akcje Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, iż w dniu 24 listopada 2011 r. pomiędzy ARP S.A. a Fabryką Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kraśniku została podpisana umowa o udzieleniu pomocy na restrukturyzację oraz oświadczenie o objęciu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki, za łączną cenę emisyjną 20 mln zł. Obejmowane akcje w całości pokryto wkładem pieniężnym, a środki pochodzące z dokapitalizowania zostaną przeznaczone na realizację planu restrukturyzacji FŁT - Kraśnik S.A.

Podstawowym przedmiotem działalności FŁT - Kraśnik S.A. jest produkcja łożysk. Spółka zatrudnia ponad 2 tysiące pracowników, a jej roczne obroty w 2010 r. przekroczyły 200 mln zł.

______________
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2010 r. ARP S.A. wypracowała 45,6 mln zł zysku, przychody wyniosły 480,3 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.


Więcej informacji udziela:

Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl