ARP S.A. obejmuje udziały w PIAP Space

Data dodania: 2019-05-24
Agencja Rozwoju Przemysłu angażuje się kapitałowo w PIAP Space. Zgodnie z podpisanym porozumieniem ARP S.A. za ponad 3 mln zł obejmuje nową emisję udziałów w kapitale PIAP Space (44%). Większościowym udziałowcem pozostaje Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, należący do Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Agencja Rozwoju Przemysłu angażuje się kapitałowo w PIAP Space. Zgodnie z podpisanym porozumieniem ARP S.A. za ponad 3 mln zł obejmuje nową emisję udziałów w kapitale PIAP Space (44%). Większościowym udziałowcem pozostaje Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, należący do Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Porozumienie jest modelowym przykładem współpracy instytucji państwowych na rzecz rozwoju polskiej myśli technologicznej. Utworzenie spółki PIAP Space pozwoliło na bardziej aktywne i komercyjne podejście do realizowanych projektów. Niezbędny do jej funkcjonowania wkład merytoryczny w postaci technologii zapewniony został przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, natomiast środki finansowe jakie potrzebne są do szybkiego rozwoju spółki zapewnia ARP S.A. Potencjał robotyki kosmicznej połączony  z wkładem, jaki w spółkę wnosi ŁUKASIEWICZ – Instytut PIAP i ARP S.A. dają podstawy do komercyjnego sukcesu w tej niszy technologicznej.

- Robotyka kosmiczna to jedna z nisz technologicznych i polskich specjalizacji na rynku kosmicznym, które powinniśmy jak najlepiej zagospodarować. Zgodnie z szacunkami światowy rynek związany z tą dziedziną dynamicznie rośnie – w 2025 roku ma osiągnąć wartość 3,5 mld $. Dlatego tak ważne jest, żeby możliwości PIAP Space zostały dobrze wykorzystane - powiedział Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. -W Agencji Rozwoju Przemysłu mamy już tradycję zaangażowania w sektor kosmiczny: tworzymy pierwsze w Polsce centrum inkubacji biznesowej Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dbamy również o kadry sektora kosmicznego, regularnie organizując konkurs na staże kosmiczne. Bezpośrednie zaangażowanie w PIAP Space to kolejny krok, który wzmocni finansowo spółkę. To ważne, bo polski sektor jest gotowy na wejście w najbardziej zaawansowane projekty, a naszym celem jest ułatwienie branży tego zadania – dodał Śliwowski.

Spółka PIAP Space została utworzona jako spin-off Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP w 2016 roku. Przedmiotem jej działalności jest rozwój i komercjalizacja robotyki w obszarze technologii kosmicznych. PIAP Space specjalizuje się w robotyce orbitalnej i planetarnej, oprzyrządowaniu do produkcji satelitów (tzw. MGSE) oraz mechanizmach satelitarnych opartych na automatyce i mechanice.

- Pozyskanie długoterminowego inwestora finansowego, to ważny krok w rozwoju spółki. Pozwoli on dokonać niezbędnych inwestycji w infrastrukturę i zwiększyć konkurencyjność PIAP Space na rynku europejskim – powiedział Patryk Koć, wiceprezes PIAP Space Sp. z o.o.

Wykorzystanie robotyki w kosmosie związane jest wyzwaniami jakie pojawiły się w ostatnich latach, a dotyczą one serwisowania satelitów na orbicie (In-orbit services), uzupełniania paliwa (satelita refueling) czy deorbitacji tych, których czas misji dobiegł końca. Aktualnie wokół Ziemi krąży około 7000 satelitów z czego jedynie 1200 działających. Plany wielu firm dotyczące tworzenia konstelacji składających się z setek satelitów, połączone z istniejącym zagrożeniem śmieciami kosmicznymi generują potrzebę ich deorbitacji. Biorąc pod uwagę potencjał rynkowy: specjalizacja robotyki kosmicznej jest szczególnie perspektywiczna.

- ŁUKASIEWICZ - Instytut PIAP jest jednym z liderów rynkowych w obszarze robotyki dla sektora obronnego w Europie. Inwestycja w PIAP Space jest częścią naszej strategii dywersyfikacji działalności. Sektor kosmiczny pozwoli wykorzystać portfolio technologiczne Instytutu i uzyskać dostęp do najbardziej prestiżowych i najtrudniejszych projektów w zakresie robotyki kosmicznej w Europie - powiedział dr inż. Piotr Szynkarczyk - dyrektor Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. prowadzi wiele innych działań promujących i wspierających sektor technologii kosmicznych w kraju i zagranicą. Ważną część tych działań stanowi wsparcie dla rozwoju kadr (w tym pozyskiwania nowych kompetencji). ARP S.A. uruchomiła m.in. program stażowy „Rozwój kadr sektora kosmicznego” – w tym roku rozpocznie się jego czwarta edycja. Adresatami programu są absolwenci studiów o kierunkach technicznych oraz młodzi naukowcy, którzy przez 6 miesięcy zdobywają doświadczenie w firmach sektora kosmicznego. ARP S.A. w 50-60% pokrywa koszty wynagrodzenia stażystów. ARP S.A. wspiera także działalność studentów, patronuje m.in. Studenckiemu Kołu Astronautycznemu Politechniki Warszawskiej.

ARP S.A. jest również liderem konsorcjum tworzącego ESA BIC w Polsce (European Space Agency Business Incubation Centers). ESA BIC to koordynowana i współfinansowana przez Europejską Agencję Kosmiczną sieć centrów inkubacji biznesowej. Jej celem jest wspieranie start-upów, które wykorzystują technologie kosmiczne. Polskie konsorcjum tworzą cztery instytucje: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w roli lidera ESA BIC Poland;   Blue Dot Solutions Sp. z o.o. (lider Konsorcjum Regionalnego Gdańsk-Kraków); Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej (lider Konsorcjum Regionalnego Warszawa-Łódź-Wrocław); Województwo Podkarpackie (lider Konsorcjum Regionalnego Rzeszów).