ARP S.A. nagradza absolwentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

Data dodania: 2019-09-26
ARP S.A. ufundowała i przyznała nagrody Prezesa Zarządu ARP S.A. dla autorów najlepszych prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich związanych z tematyką zarządzania przedsiębiorstwem, restrukturyzacji i innowacji. W rozdaniu nagród wzięli udział m.in. wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych profesor Witold Stankowski. Honorowy patronat nad konkursem objęła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ARP S.A. ufundowała i przyznała nagrody Prezesa Zarządu ARP S.A. dla autorów najlepszych prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich związanych z tematyką zarządzania przedsiębiorstwem, restrukturyzacji i innowacji. W rozdaniu nagród wzięli udział m.in. wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych profesor Witold Stankowski. Honorowy patronat nad konkursem objęła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

- Jednym z priorytetów wypracowanej przez nas reformy nauki i szkolnictwa wyższego – Konstytucji dla Nauki (KDN), jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do oczekiwań pracodawców i, co za tym idzie, zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy. Reforma wzmacnia te instrumenty prawne, które pozwolą uczelniom adekwatnie reagować na zmieniające się potrzeby współczesnej gospodarki i rynku pracy. Konstytucja dla Nauki daje uczelniom prawo do samodzielnego decydowania o ofercie dydaktycznej i umożliwia studentom zdobywanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. Reforma promuje rozszerzanie oferty kształcenia i podążanie za potrzebami nauki i innowacyjności, w tym tworzenie studiów o charakterze interdyscyplinarnym. Dlatego cieszę się z kolejnej inicjatywy promującej szkolnictwo zawodowe, jaką jest organizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu konkurs dla absolwentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Jestem przekonany, że praca dzisiejszych laureatów przyniesie wiele korzyści polskiej gospodarce – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Nagrody zainicjowane przez ARP S.A. mają na celu zwiększenie zainteresowania środowiska akademickiego w Polsce zagadnieniami związanymi z innowacjami, restrukturyzacją i zarządzaniem przedsiębiorstwami. W ramach organizowanego konkursu przyznano Nagrody Prezesa ARP S.A. za najlepszą pracę magisterską, licencjacką i inżynierską.

- Nagrody dzisiaj przyznawane są uhonorowaniem pracy absolwentów szkół zawodowych. Postawiliśmy na te obszary, które są bliskie naszej codziennej działalności: nagradzamy autorów prac w dziedzinie restrukturyzacji, innowacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Biznes potrzebuje świeżych pomysłów, ale przede wszystkim musi wiedzieć, że są one na wyciągnięcie ręki. Jestem przekonany, że dzięki naszemu projektowi uda się przy okazji „odczarować” szkolnictwo zawodowe i pokazać jego możliwości, bo rozwój gospodarczy nie jest możliwy bez ścisłej współpracy nauki i biznesu – powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Podczas gali wyróżniono autorów najlepszych prac dotyczących innowacji w przemyśle, restrukturyzacji oraz efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Do konkursu zakwalifikowano prace, na podstawie których nadano tytuł magistra, inżyniera i licencjata w latach 2018-2019. Laureaci otrzymali też nagrody pieniężne w kwotach od tysiąca do czterech tysięcy złotych.

Lista laureatów konkursu o nagrodę Prezesa ARP S.A. z podziałem na kategorie:

Praca magisterska:

  1. Ewa Wnuk, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży; tyt. pracy „Projekt i badanie inteligentnego ubrania z funkcjonalnością rejestracji wybranych parametrów życiowych pracownika zakładu przemysłowego”.

Praca licencjacka:

  1. Kamila Oklejewicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku; tyt. pracy „Zastosowanie modelu kompetencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie firmy XYZ”.
  2. Barbara Rudnicka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu; tyt. pracy „Zarządzanie jakością w procesie uzdatniania wody do celów konsumpcyjnych”.
  3. Julian Skowroński, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, tyt. pracy: „Prototyp autonomicznego robota obsługującego ruch palet między magazynem i strefą załadunku/rozładunku”.

WYRÓŻNIENIE – Agnieszka Fic, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu; tyt. pracy: Prymat innowacji w zarządzaniu szkołami podstawowymi w dobie zmian systemu oświaty w Polsce.

Praca inżynierska:

  1. Adam Nitczyński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie; tyt pracy Projekt, montaż i badania układu poprawy jakości energii elektrycznej obiektu użyteczności publicznej z wykorzystaniem filtru aktywnego typu ACCuSine+
  2. Grzegorz Kocór, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, tyt. pracy: Analiza pracy maszyn wyciągowych zasilanych z przekształtnika”.
  3. Roman Fiołka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, tyt. pracy – Projekt stanowiska do automatyzacji spawania rur”.

WYRÓŻNIENIE: Jonasz Matuszczyk – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu; tyt. pracy – „Projekt koncepcji nowej biblioteki naukowej z systemem ASRS wraz z nowym kampusem PWSZ w Raciborzu”.

Konkurs dla absolwentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych to nie jedyna inicjatywa podejmowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. wspierająca szkolnictwo zawodowe. Kolejnym programem są Kadry dla Przemysłu, których celem jest tworzenie warunków do długofalowej współpracy między spółkami z Grupy ARP, a szkołami technicznymi i branżowymi. Wcześniej spółka uruchomiła program stażowy „Rozwój kadr sektora kosmicznego” oraz konkurs akceleracyjny w ramach spółki ARP Games.