ARP S.A. na VI Europejskim Kongresie Gospodarczym

Data dodania: 2014-05-08
Wojciech Dąbrowski, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wraz z Patrycją Zielińską, wiceprezes zarządu, wezmą udział w VI Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbędzie się w dniach 7-9 maja 2014 r. w Katowicach. ARP S.A. jest partnerem tego wydarzenia już po raz szósty i co roku bierze w nim aktywny udział uczestnicząc w panelach dyskusyjnych.

eecWojciech Dąbrowski, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wraz z Patrycją Zielińską, wiceprezes zarządu, wezmą udział w VI Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbędzie się w dniach 7-9 maja 2014 r. w Katowicach. ARP S.A. jest partnerem tego wydarzenia już po raz szósty i co roku bierze w nim aktywny udział uczestnicząc w panelach dyskusyjnych.

VI Europejski Kongres Gospodarczy to kolejna edycja największej imprezy biznesowej Europy Centralnej. W tym roku Kongres poświęcony będzie aktualnym dylematom rozwojowym Unii Europejskiej, przyszłości polityki energetycznej i klimatycznej oraz rozwojowi nowoczesnego przemysłu. Przedstawiciele zarządu ARP S.A. zostali zaproszeni do udziału w trzech panelach dyskusyjnych.

Prezes Wojciech Dąbrowski weźmie udział w dyskusji na temat polskiego przemysłu obronnego, m.in. modernizacji polskiej armii, współpracy gospodarczej w produkcji zbrojeniowej oraz inwestycjach zagranicznych w Polsce związanych z przemysłem obronnym. Z kolei wiceprezes Patrycja Zielińska będzie razem z innym ekspertami zastanawiać się nad tym, w co warto obecnie inwestować, jakie obszary są szczególnie „podatne na innowacje" oraz w jaki sposób administracja może skutecznie wspierać innowacyjność.

Panele z udziałem przedstawicieli ARP S.A. odbędą się drugiego i trzeciego dnia Kongresu.

Europejski Kongres Gospodarczy jest trzydniowym cyklem debat i spotkań z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski i z innych krajów europejskich. Co roku w blisko stu sesjach bierze udział kilkuset panelistów, a uczestnikami Kongresu są komisarze unijni, premierzy państw europejskich i przedstawiciele polskiego rządu. W tym opiniotwórczym gronie – o charakterze otwartej debaty publicznej – prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy.