ARP S.A. na rzecz rozwiązań energooszczędnych

Data dodania: 2012-02-15
W dniu 14 lutego 2012 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. a Instytutem Tele- i Radiotechnicznym w Warszawie. Celem porozumienia jest komercjalizacja badań dotyczących wykorzystania nanostruktur węglowych.

W dniu 14 lutego 2012 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. a Instytutem Tele- i Radiotechnicznym w Warszawie. Celem porozumienia jest komercjalizacja badań dotyczących wykorzystania nanostruktur węglowych.


Przedmiotem porozumienia jest prowadzenie wspólnych projektów ukierunkowanych na komercjalizację badań prowadzonych przez Instytut w obszarze technologii wytwarzania i aplikacji wykorzystujących nanostruktury węglowe.

Jako pierwsze wspólne działanie zaplanowano utworzenie konsorcjum dla opracowania i wdrożenia technologii wytwarzania na skalę przemysłową energooszczędnych źródeł światła nowej generacji, nad którymi pracuje Zakład nanotechnologii Instytutu.


Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2011 r. w ramach pomocy na ratowanie i/lub na restrukturyzację ARP S.A. wypłaciła już 237 mln zł. W 2010 r. ARP S.A. wypracowała 45,6 mln zł zysku, przychody wyniosły 480,3 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2011 r. wynosi 4,3 mld zł.

Instytut Tele- i Radiotechniczny jest jednostką badawczo-rozwojową prowadzącą kompleksowe i interdyscyplinarne badania naukowe i prace rozwojowe nad wysoko rozwiniętymi technologiami i innowacjami, które rokują realne możliwości wdrażania w wielu działach gospodarki. W zakresie systemów teleinformatycznych i urządzeń Instytut prowadzi kompleksowe prace badawcze w zakresie e-systemów dla energetyki, systemów ultradźwiękowych, urządzeń cieplno-chemicznych, systemów do automatyzacji procesów przemysłowych oraz urządzeń i podzespołów piezoelektronicznych.
W zakresie zaawansowanych technologii elektronicznych Instytut prowadzi badania nad technologiami montażu elektronicznego oraz obwodów drukowanych, technologią próżni, materiałów magnetycznych i technologią nanomateriałów.


Więcej informacji udziela:

Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail:
Roma.Sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl