ARP S.A. na rzecz innowacyjnych rozwiązań

Data dodania: 2012-03-08
W dniu 8 marca 2012 r. w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa zarządu ARP S.A., na którym grupa inwestorów (partner zagraniczny oraz inwestorzy krajowi)  zaprezentowali projekt nowego zakładu produkcji fundamentów dla morskich siłowni wiatrowych w województwie zachodniopomorskim. Projekt o budżecie około 75 mln EUR zakłada powstanie minimum 450 nowych miejsc pracy.

W dniu 8 marca 2012 r. w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa zarządu ARP S.A., na którym grupa inwestorów (partner zagraniczny oraz inwestorzy krajowi)  zaprezentowali projekt nowego zakładu produkcji fundamentów dla morskich siłowni wiatrowych w województwie zachodniopomorskim. Projekt o budżecie około 75 mln EUR zakłada powstanie minimum 450 nowych miejsc pracy.

W nowopowstałej fabryce planuje się produkcję wielkogabarytowych konstrukcji stalowych o rocznej docelowej wydajności przerobu stali około 80 tys. ton. Projekt zakłada wykorzystanie innowacyjnych metod produkcji wykorzystywanych dotychczas wyłącznie w przemyśle wysokich technologii i sektorze motoryzacyjnym. Ambitny harmonogram realizacji projektu zakłada uruchomienie produkcji już w roku 2014, co powoduje, że partnerzy w powstającym joint venture zakładają finalizację umów inwestycyjnych w najbliższym czasie.

Oprócz przedstawicieli ARP S.A. i inwestora w spotkaniu uczestniczyli ze strony rządowej: Stanisław  Gawłowski -  Sekretarz Stanu w Ministerstwie  Ochrony Środowiska, Anna Wypych - Namiotko -  Podsekretarz Stanu  w Ministerstwie  Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej oraz Rafał Baniak -  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, natomiast ze strony władz lokalnych: Marcin Zydorowicz -  Wojewoda Zachodniopomorski i Olgierd Geblewicz -  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Współpraca ARP SA oraz inwestora z tymi instytucjami będzie miała kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu.

Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. z lotu ptaka, fot.: SSR Gryfia S.A.


________________
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2011 r. w ramach pomocy na ratowanie i/lub na restrukturyzację ARP S.A. wypłaciła już 237 mln zł. W 2010 r. ARP S.A. wypracowała 45,6 mln zł zysku, przychody wyniosły 480,3 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2011 r. wynosi 4,3 mld zł.


Kontakt:
Tomasz Gryguć
Dyrektor Biura Marketingu i Promocji
Tel. (+48 22) 460 37 24
E- mai: Tomasz.Gryguc@arp.com.pl
www.arp.com.pl