ARP S.A. na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Data dodania: 2019-05-16
Wczoraj zakończył się XI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. była nie tylko partnerem wydarzenia, lecz także jego  uczestnikiem. Wiceprezesi ARP S.A. Dariusz Śliwowski i Paweł Kolczyński wzięli udział w dwóch panelach dyskusyjnych.

Wczoraj zakończył się XI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. była nie tylko partnerem wydarzenia, lecz także jego  uczestnikiem. Wiceprezesi ARP S.A. Dariusz Śliwowski i Paweł Kolczyński wzięli udział w dwóch panelach dyskusyjnych.

W sesji „Inwestycje zagraniczne” o aktywnościach zagranicznych inwestorów w krajach Europy Centralnej i o warunkach, które sprzyjają inwestycjom opartym na technologiach i wiedzy, mówił wiceprezes ARP S.A. Dariusz Śliwowski. – Czas prostych rezerw się skończył. Nie możemy się rozwijać dalej, mówiąc: mamy najtańszych pracowników, tego nie chcemy i nie jest to już też prawdą. Płace rosną, oczekiwania też, musimy do sprawy podejść bardziej systemowo – powiedział Dariusz Śliwowski.

Polska nadal będzie atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji, jeśli będą wypełnione cztery warunki. Pierwszy z nich to logistyka, czyli zintegrowane podejście do sieci drogowej, kolejowej, lotniczej, a także transportu wodnego. Drugi obszar to demografia. – Brakuje nam ludzi. Musimy myśleć, jak w dalszym ciągu zapraszać do nas obywateli innych państw, o tym jak zaktywizować kolejne grupy społeczne, które są dziś wykluczone oraz o kształceniu kadr mówił Śliwowski.

Trzecim obszarem jest energia, stabilność cen i dostaw.  A czwarty obszar to – ułatwienie decyzji inwestycyjnych oraz udostępnienie odpowiednio przygotowanych gruntów, których dziś w Polsce brakuje.

- Niezależnie od okoliczności powinniśmy zawsze kierować się szczerością, bo potrzebujemy szczerego dialogu polityki, administracji, agend rządowych, biznesu oraz nauki. Wszystko po to, aby zdefiniować te kierunki, które powinniśmy rozwijać jako państwo, żeby utrzymać inwestycje i przyciągnąć nowe – podsumował Dariusz Śliwowski.

W debacie „Edukacja dla rynku pracy” wziął udział wiceprezes ARP S.A. Paweł Kolczyński, który przedstawił m.in. program „Kadry dla Przemysłu realizowany przez ARP S.A. od 2018 roku.

Według raportu „Barometr zawodów 2018” wkrótce zabraknie wykwalifikowanych pracowników w takich branżach jak: motoryzacyjna, budowlana czy logistyczna. Wynika to z faktu niedostosowania kompetencji i doświadczenia kandydatów do oczekiwań pracodawców.

W odpowiedzi na te wyzwania w ARP S.A. powstał program Kadry dla przemysłu, którego celem jest stworzenie warunków do długofalowej współpracy pomiędzy spółkami z Grupy ARP a szkołami technicznymi i branżowymi oraz centrami kształcenia zawodowego. - Zaangażowanie firm z Grupy ARP polega m.in. na prowadzeniu programów stażowych, aranżowaniu wizyt w zakładach pracy. W ramach programu firmy i szkoły przygotowały dla uczniów ofertę edukacyjno-praktyczną, która pomaga im w podjęciu decyzji czy wybrany kierunek odpowiada na potrzeby rynku. Uczniowie mogą zapisać się do klas patronackich, opartych o program nauczania współtworzony z przyszłym pracodawcą – powiedział wiceprezes ARP S.A. Paweł Kolczyński.

Inwestycje w nowoczesne kadry stanowią ważny element Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Realizacja tego postulatu zależy od ścisłej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, a szkołami technicznymi i kształcenia zawodowego. W Strategii podkreśla się, że rozwój przemysłu wymaga wysokiej jakości kapitału ludzkiego. Wymagania dot. umiejętności, kompetencji i kwalifikacji od pracowników będą stale wzrastać i będą dotyczyć wszystkich poziomów zatrudnienia. Kluczowym celem kształcenia zawodowego jest zwiększenie jego skuteczności i efektywności oraz zharmonizowanie z rynkiem pracy.