ARP S.A. może udzielić pomocy publicznej spółce Diora Świdnica - pozytywna decyzja Komisji Europejskiej

Data dodania: 2011-06-22
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że Komisja Europejska wydała decyzję, w której wyraziła zgodę na udzielenie pomocy publicznej na restrukturyzację dla Spółki Diora Świdnica Sp. z o.o.


Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że Komisja Europejska wydała decyzję, w której wyraziła zgodę na udzielenie pomocy publicznej na restrukturyzację dla Spółki Diora Świdnica Sp. z o.o.

Pomoc publiczna w formie pożyczki oraz dokapitalizowania wyniesie łącznie 8,5 mln zł.

Pomoc publiczna zostanie uruchomiona przez ARP S.A. niezwłocznie po podpisaniu wynegocjowanej wcześniej umowy oraz ustanowieniu przez Spółkę zabezpieczeń na rzecz ARP S.A.

Diora Świdnica z lotu ptaka

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Diora Świdnica Sp. z o.o. jest produkcja obudów i zestawów głośnikowych oraz produkcja mebli dziecięcych. Spółka zatrudnia obecnie prawie 160 osób. Roczne obroty Spółki za 2010 r. wyniosły ok. 13,7 mln zł.

Środki pozyskane z pomocy ARP S.A. zostaną przeznaczone przez Spółkę na wydatki związane z restrukturyzacją. Spółka planuje przeprowadzić restrukturyzację w następujących obszarach:

      • marketing,
      • majątek,
      • organizacja,
      • finanse.


W ramach restrukturyzacji  cała działalność Spółki zostanie przeniesiona do nowo wybudowanej hali na obrzeżach miasta. Pozwoli to uwolnić obecnie zajmowane przez Spółkę nieruchomości w centrum miasta Świdnica. Nieruchomości te nie są dostosowane do potrzeb prowadzonej przez Spółkę działalności i dodatkowo generują duże koszty. Nowa hala, zgodnie z projektem, została dostosowana do zdolności produkcyjnych Spółki i zostanie wyposażona w ramach restrukturyzacji w maszyny i urządzenia nowej generacji.

Obecnie Spółka jest beneficjentem pomocy publicznej na ratowanie w formie pożyczki w kwocie 1,2 mln zł pozyskanej z ARP S.A.


_____________________
Pomoc indywidualna na ratowanie jest zwrotnym i odpłatnym wsparciem płynności finansowej przedsiębiorcy. Udzielana jest maksymalnie na okres 6 miesięcy i może mieć formę pożyczki lub poręczenia.

Pomoc indywidualna na restrukturyzację przyznawana jest w oparciu o plan restrukturyzacji przedsiębiorcy, zapewniający przywrócenie mu długoterminowej rentowności i zdolności do konkurowania na rynku. Pomoc może mieć formę pożyczki, poręczenia lub dokapitalizowania (objęcia akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przedsiębiorcy).

Przedsiębiorca może ubiegać się o jeden z powyższych rodzajów pomocy publicznej lub o obydwa łącznie (beneficjent pomocy na ratowanie może wystąpić o udzielenie pomocy na restrukturyzację, będącą kontynuacją procesu rozpoczętego w ramach pomocy na ratowanie). Planowana pomoc publiczna wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację.
W 2009 r. ARP S.A. miała 40,2 mln zł zysku. Przychody wyniosły 523,2 mln zł i były o niemal 50% wyższe niż w roku poprzednim. Zyski za 2009 rok zostały wypracowane przede wszystkim dzięki sprzedaży udziałów i akcji z portfela ARP S.A. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 30 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.


Więcej informacji udziela:

Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
arp.com.pl
pomocpubliczna.arp.com.pl