ARP S.A. łączy siły z General Electric

Data dodania: 2020-01-16
Agencja Rozwoju Przemysłu i General Electric będą rozwijać możliwości produkcyjne i usługowe w sektorze nowoczesnych źródeł energii. Spółki podpisały w tej sprawie list intencyjny. Umowa zakłada w szczególności współpracę w zakresie rozwoju morskich farm wiatrowych i projektów fotowoltaicznych w Polsce.

Agencja Rozwoju Przemysłu i General Electric będą rozwijać możliwości produkcyjne i usługowe w sektorze nowoczesnych źródeł energii. Spółki podpisały w tej sprawie list intencyjny. Umowa zakłada w szczególności współpracę w zakresie rozwoju morskich farm wiatrowych i projektów fotowoltaicznych w Polsce.

Zgodnie z porozumieniem strony będą wspólnie rozwijać krajowy potencjał produkcyjny i usługowy w sektorze nowoczesnych konwencjonalnych oraz odnawialnych źródeł energii. Spółki planują również prace nad wdrożeniem rozwiązań teleinformatycznych, związanych  z cyberbezpieczeństwem infrastruktury przemysłowej.   Współpraca koncentrować się będzie także na rozwoju sektora offshore. Dzięki toczącym się pracom legislacyjnym już wkrótce realizowane na terenie Polski projekty morskich farm wiatrowych o mocy 5,5 GW uzyskają decyzje środowiskowe. Turbiny o mocy 7,1 GW mają już wydane warunki przyłączenia do sieci.

- Branża offshore jest sektorem strategicznym dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu i coraz istotniejszej roli odnawialnych źródeł energii, ale także ze względu na krajowe możliwości produkcyjne. W portfelu kapitałowym ARP mamy GSG Towers, czy, od niedawna, Energomontaż Północ Gdynia. Działalność obu spółek koncentruje się na produkcji wysoko wyspecjalizowanych konstrukcji stalowych właśnie dla sektora offshore. Cieszę się, że dzięki podpisanemu porozumieniu będziemy mogli zwiększyć dynamikę rozwoju w tym obszarze, zwłaszcza z tak istotnym partnerem, jakim jest General Electric – powiedział Cezariusz Lesisz prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

General Electric ma wieloletnie doświadczenie i know-how w zakresie projektowania i produkcji  urządzeń związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej; projektowania, produkcji, montażu i serwisu turbin gazowych. Spółka działa również w obszarze rozwiązań teleinformatycznych, których celem jest m.in. podniesienie poziomu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni; a także projektowanie, produkcja, montaż oraz budowa systemów magazynowania energii elektrycznej wraz z infrastrukturą informatyczną dla ich optymalizacji  i zarządzania.

Podpisane porozumienie to efekt prowadzonych od 2017 roku rozmów, dotyczących zwiększenia udziału polskich firm w globalnym łańcuchu dostaw General Electric (GE). Ich pierwszym etapem było podpisanie w październiku 2019 r. listu intencyjnego pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a GE, rozszerzające współpracę o sektory odnawialnych źródeł energii (OZE) i energetyki gazowej.

ARP S.A. w ramach prowadzonej działalności statutowej sprawuje nadzór korporacyjny i biznesowy nad spółkami zależnymi działającymi w wielu branżach, m.in. produkcji wież wiatrowych, fundamentów i pozostałych elementów związanych z infrastrukturą farm wiatrowych na morzu i lądzie, fotowoltaiki, energetyki konwencjonalnej. Spółka wspiera rozwój wybranych branż ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.