ARP S.A. kupiła obligacje Polimeksu-Mostostalu

Data dodania: 2014-10-02
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przelała środki na zakup obligacji Polimeksu-Mostostalu. Trzeci etap restrukturyzacji finansowej dobiegł końca.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przelała środki na zakup obligacji Polimeksu-Mostostalu. Trzeci etap restrukturyzacji finansowej dobiegł końca.

ARP S.A. nabyła obligacje serii B o łącznej wartości nominalnej 58,5 mln PLN oraz obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 73 mln PLN. Część z nich stanowią obligacje zamienne, które ARP S.A. będzie mogła wymienić na akcje po cenie 4 gr za sztukę. Taka konwersja dałaby możliwość objęcia 33 procent akcji Polimeksu-Mostostalu.

Emisja obligacji powiązana jest z konwersją zobowiązań wobec wierzycieli finansowych na kapitał własny spółki. Łączna wartość konwersji wyniosła 470 mln zł. Polimex-Mostostal wyemitował łączenie 2 mld 675,7 mln akcji serii R. Średnia cena akcji wyniosła 17,5 gr. Skala konwersji jest precedensowa. Jest jedna z największych restrukturyzacji finansowych w Polsce.

Pozyskane środki umożliwią spółce Polimex-Mosotstal przeprowadzenie zmian organizacyjnych, których wynikiem będzie powstanie holdingu. Jego głównymi kompetencjami będzie wyspecjalizowana działalność inżynieryjno-projektowa w energetyce i petrochemii prowadzona przez dwie wydzielone spółki: Naftoremont-Naftobudowa i Polimex Energetyka. Spółki będą miały mocną pozycję na rynku nie tylko ze względu na doświadczenie i techniczne kompetencje pracowników, ale także na jakość świadczonych usług.