ARP S.A. jednym z głównych sponsorów warsztatów badawczych European Study Group with Industry (ESGI)

Data dodania: 2011-05-24
  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. była jednym z głównych sponsorów pierwszych w Polsce warsztatów badawczych European Study Group with Industry (ESGI). W dniu 25 maja 2011 r. w Instytucie Badań Systemowych PAN odbyło się spotkanie podsumowujące (follow-up).

 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. była jednym z głównych sponsorów pierwszych w Polsce warsztatów badawczych European Study Group with Industry (ESGI). W dniu 25 maja 2011 r. w Instytucie Badań Systemowych PAN odbyło się spotkanie podsumowujące (follow-up).

Tygodniowe warsztaty ESGI (27.09-1.10.2010 r.) promujące zastosowanie matematyki w przemyśle zostały zorganizowane przez Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów (działające w strukturach Polskiej Akademii Nauk) we współpracy z The Oxford Centre for Collaborative Applied Mathematics.

W ich trakcie blisko stu matematyków i naukowców innych specjalności z Polski i Europy rozwiązywało problemy zgłoszone przez polskie przedsiębiorstwa i instytucje z sektora publicznego. Jednym z głównych celów warsztatów było zaprezentowanie naukowcom i przedsiębiorcom korzyści wynikających z wzajemnej współpracy oraz transferu specjalistycznej wiedzy naukowej do firm i instytucji.

Biorąc pod uwagę jak niełatwo jest osiągnąć efektywną współpracę pomiędzy nauką a szeroko pojętym biznesem, należy uznać, że międzynarodowe warsztaty badawcze promujące zastosowanie matematyki w przemyśle odniosły  sukces.
 

Obok zamieszczamy do pobrania skrócone opisy projektów: