ARP S.A. inwestuje w obsługę techniczną samolotów

Data dodania: 2012-03-20
ARP S.A. inwestuje w obsługę techniczną samolotów

W dniu 20 marca 2012 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zawarła z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT umowę nabycia 100% udziałów w LOT Aircraft Maintenance Services.

Spółka LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. powstała w roku 2010 poprzez wydzielenie bazy technicznej ze struktury Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. LOT AMS jest dostawcą usług związanych z obsługą techniczną samolotów pasażerskich, m.in. naprawą i przeglądem.  Głównymi klientami Spółki są PLL LOT S.A. i Eurolot S.A.

Na początku 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PLL LOT wyraziło zgodę na sprzedaż przez przewoźnika udziałów Spółki, a w sierpniu 2011 r. zgodę na przejęcie kontroli nad Spółką przez ARP S.A. wyraził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

ARP S.A. nabywa udziały Spółki w celach inwestycyjnych. Planowane jest podjęcie działań mających na celu podniesienie wartości Spółki i jej ewentualne zbycie w przyszłości.

  

-------------------------------------------

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2011 r. wynosi 4,3 mld zł.

Kontakt:
Tomasz Gryguć
Dyrektor Biura Marketingu i Promocji
Tel. (+48 22) 460 37 24
E- mai: Tomasz.Gryguc@arp.com.pl
www.arp.com.pl