ARP S.A. dokapitalizuje szpital w Kościerzynie

Data dodania: 2014-07-04
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. dokapitalizuje Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie kwotą ponad 44 mln zł. Spółka kalkuluje, że przyjęty plan naprawczy daje szpitalowi szansę na odzyskanie rentowności w najbliższych latach.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. dokapitalizuje Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie kwotą ponad 44 mln zł. Spółka kalkuluje, że przyjęty plan naprawczy daje szpitalowi szansę na odzyskanie rentowności w najbliższych latach.

Wniosek o dokapitalizowanie, wraz z projektem restrukturyzacji, wpłynął do ARP S.A. na początku 2014 r. Szczegółowa weryfikacja rachunku efektywności trwała kilka miesięcy i zakończyła się porozumieniem zawartym 1 lipca 2014 r.

– Wniosek o wsparcie kapitałowe dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie wpłynął do ARP S.A. w styczniu tego roku. Przeszedł on szczegółowe analizy, które wskazują, że dla tego szpitala możliwa jest przyszłość bez długów, z rentownie prowadzoną działalnością bez szkody dla jakości usług – powiedział Jerzy Góra p.o. prezesa Zarządu ARP S.A.

Plan naprawczy na lata 2013-2015 zakłada przywrócenie długookresowej rentowności placówki. Przewiduje, z jednej strony, spłatę zadłużenia, z drugiej zaś, restrukturyzację majątkową m.in. termomodernizację placówki w Dzierżążnie, modernizację infrastruktury informatycznej i zmiany w organizacji pracy szpitala.

Przyjęta przy tym projekcie forma udzielenia pomocy, a więc dokapitalizowanie ze szczegółowo uzgodnioną i zagwarantowaną ścieżką wyjścia, zdejmie ze szpitala ciężar regulowania zaległości powstałych w poprzednich latach i przerwie pętlę zadłużenia. W ten sposób powstaną warunki do wdrożenia nowych inwestycji, które ARP S.A. sfinansuje. Według prognoz, wszystkie te działania pozwolą szpitalowi skupić siły i środki na podstawowej działalności już od 2015 roku.

Plan naprawczy został przyjęty przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, który – jako właściciel szpitala – poniesie część kosztów restrukturyzacji.

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie to jedna z ważniejszych placówek w regionie. To jedyny zakład opieki zdrowotnej w powiecie kościerskim, który świadczy usługi medyczne o specjalistycznym profilu. Rocznie udziela 55 tysięcy porad oraz przyjmuje 20 tysięcy pacjentów.