ARP S.A. będzie współpracować z Bank of China

Data dodania: 2012-04-25
W dniu 25 kwietnia 2012 r.  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała list intencyjny z Bank of China, jednym z największych banków Chin. Współpraca będzie skoncentrowana na finansowym wspieraniu inwestycji chińskich w Polsce, jak również wsparciu dla polskich firm planujących działalność na rynku chińskim.

W dniu 25 kwietnia 2012 r.  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała list intencyjny z Bank of China, jednym z największych banków Chin. Współpraca będzie skoncentrowana na finansowym wspieraniu inwestycji chińskich w Polsce, jak również wsparciu dla polskich firm planujących działalność na rynku chińskim.

Uroczystość podpisania Listu, od lewej: Wenbo Hou, Dyrektor Generalny oddziału Bank of China, Wojciech Dąbrowski - Prezes Zarządu ARP S.A., Jerzy Góra - Członek Zarządu ARP S.A.

Dzięki porozumieniu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. stanie się partnerem chińskiego inwestora na polskim rynku.

Bank of China (BoC), który właśnie rozpoczyna działalność w Polsce,  jest największym na świecie bankiem pod względem zysku i kapitalizacji rynkowej, jednym z chińskiej "wielkiej czwórki" potężnych państwowych banków (pozostałe to ICBC, Agricultural Bank of China i China Construction Bank). W 2006 roku miał 2,5 mln klientów korporacyjnych i 150 mln klientów indywidualnych. W marcu 2010 roku miał 18 tys. punktów sprzedaży w 106 krajach na świecie. W 2011 roku zajął 7 miejsce na liście Forbesa w kategorii największych spółek publicznych na świecie. Bilans BoC wynosi ponad 2 biliony dolarów, czyli mniej więcej 10 razy tyle, co całego polskiego sektora bankowego.

BoC w Polsce będzie się koncentrował na finansowym wspieraniu inwestycji chińskich w Polsce (kredyty, gwarancje itp.). Dodatkowo bank będzie współpracował z największymi polskimi firmami planujący działalność na rynku chińskim.

"Zainteresowanie chińskich firm inwestycjami w Polsce jest ogromne, a z prognoz wynika, że ich liczba w Polsce będzie szybko wzrastać. Bank of China chce stanowić pomost między Polską a Chinami" - powiedział Wenbo Hou, Dyrektor Generalny oddziału BoC w Polsce.

Głównym celem zawartego dziś porozumienia pomiędzy ARP S.A. i Bank of China jest nawiązanie współpracy na rzecz:
• wspierania wymiany handlowej pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi i chińskimi,
• promowania przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze innowacyjnym, wykorzystujących nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii, organizacji i zarządzania,
• wsparcia dla inwestorów chińskich w procesie akwizycji/nabywania prywatyzowanych przedsiębiorstw.

Podpisane porozumienia to niejedyne kontakty nawiązane przez ARP S.A. z potencjalnymi inwestorami z Chin. W czasie ostatniej wizyty przedstawicieli ARP S.A. w Chinach (kwiecień br.) złożono deklaracje wzajemnej współpracy gospodarczej pomiędzy prowincją Hubei i ARP S.A., a Tri-Ring Group Corporation zadeklarowała chęć nabycia Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik S.A., której większościowym udziałowcem jest Agencja. Wcześniej dzięki kontaktom i aktywności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. sfinalizowano transakcję nabycia przez Guangxi LiuGong Machinery cywilnej części Huty Stalowa Wola S.A. (produkcja maszyn budowlanych).

"Kluczem do biznesu jest zbudowanie dobrej  relacji i zdobycie zaufania. Zwykle zajmuje to sporo czasu, ale nie jest to czas stracony, jeśli już dojdzie do konkretnej współpracy. Dzięki kooperacji z tak dużym bankiem jak Bank of China wierzę, że relacje gospodarcze z przedsiębiorstwami z Chin zyskają nowy wymiar"- powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes ARP S.A.


----------------------------------------------------------------------------

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2011 r. wynosi 4,3 mld zł.


Więcej informacji udziela:

Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl