ARP S.A. aktywizuje współpracę polsko-chińską i działania na rzecz pozyskania inwestora dla Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.

Data dodania: 2012-04-11
W efekcie trwającej właśnie wizyty przedstawicieli ARP S.A. w Chinach złożono deklaracje wzajemnej współpracy gospodarczej pomiędzy prowincją Hubei i ARP S.A.

W efekcie trwającej właśnie wizyty przedstawicieli ARP S.A. w Chinach złożono deklaracje wzajemnej współpracy gospodarczej pomiędzy prowincją Hubei i ARP S.A.

Polska delegacja w skład której wchodzą przedstawiciele ARP S.A.: Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu, Jerzy Góra, członek zarządu oraz przedstawiciele FŁT Kraśnik S.A. przebywa w Chinach na zaproszenie chińskiej grupy Tri-Ring Group Corporation of China. Tematem rozmów były zarówno możliwości nawiązania szerszej współpracy polsko-chińskiej, jak i możliwości inwestycji Tri-Ring Group Corporation of China w Fabrykę Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.

Przedstawiciele polskiej delegacji zapoznali się z planami rozwoju chińskiej firmy na lata 2011-2015. Stronie chińskiej przedstawiono informacje na temat możliwości inwestycyjnych wynikających z założonych planów prywatyzacji polskich przedsiębiorstw. Tri-Ring Group Corporation zadeklarowało chęć nabycia Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik S.A., której większościowym udziałowcem jest ARP S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od dawna jest zaangażowana w pomoc dla Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. zarówno finansową, jak i doradczą w procesie restrukturyzacji. ARP S.A. dwukrotnie udzielała Spółce wsparcia - w połowie 2010 r. w wysokości 12,5 mln zł (środki przeznaczone głównie na prowadzenie działalności podstawowej), a pod koniec 2011 r. pomocy na restrukturyzację w wysokości 34 mln zł. W grudniu 2011 r. ARP S.A. objęła akcje w podwyższonym kapitale zakładowym FŁT Kraśnik S.A. za cenę emisyjną 20 mln zł zaś w lutym 2012 r. Skarb Państwa wniósł swoje akcje i ARP S.A. stała się większościowym udziałowcem FŁT Kraśnik S.A. (posiada 89,15 % udziałów).

Spółka obecnie jest przygotowywana do sprzedaży przez ARP S.A. Rozmowy w sprawie potencjalnego wejścia do niej chińskiego inwestora będą kontynuowane w trakcie wizyty przedstawicieli Tri-Ring Group Corporation w fabryce w Kraśniku.

Jednocześnie przedstawiciel rządu chińskiej prowincji Hubei, Duan Lunyi, przedstawiciele miejscowości Xiangyang oraz Wojciech Dąbrowski, prezes ARP S.A. zadeklarowali współpracę i wsparcie dla inwestycji Tri-Ring Grupy Corporation przy zakupie akcji FŁT Kraśnik S.A. oraz zadeklarowali wsparcie i promocję działań na rzecz rozwijania współpracy gospodarczej. Partnerzy zobowiązali się do zorganizowania wizyt dwustronnych polskich przedsiębiorców w Chinach i przedsiębiorców z Hubei w Polsce, które pozwoliłyby nawiązać relacje gospodarcze. Obie strony podkreślały wagę podpisanego "Wspólnego oświadczenia w sprawie ustanowienia strategicznego partnerstwa między Chińską Republiką Ludową i Rzeczpospolitą Polską" zawartego w grudniu ubiegłego roku dla nawiązywania relacji gospodarczych pomiędzy oboma krajami.

- "W kontaktach z partnerami z Chin ważne jest nawiązanie długotrwałych relacji i wzajemne zaufanie. Rozmowy o współpracy gospodarczej ARP S.A. prowadzi od dawna, czego wymiernym efektem było zainwestowanie przez pierwszego chińskiego inwestora - LiuGong - w oddział cywilny Huty Stalowa Wola S.A. Budowaniu relacji gospodarczych z przedsiębiorstwami z Chin na pewno będą sprzyjały kontakty nawiązanie w czasie tej wizyty. Mam nadzieję, że inwestorzy z Tri-Ring Group Corporation jak najszybciej złożą wizytę w Kraśniku. My w każdym razie bardzo gorąco zapraszamy" - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes ARP S.A.


----------------------------------------------------------------------------
Podstawowym przedmiotem działalności FŁT - Kraśnik S.A. jest produkcja łożysk. Spółka zatrudnia ponad 2 tysiące pracowników, a jej roczne obroty w 2010 r. przekroczyły 200 mln zł.

Hubei - prowincja w środkowych i wschodnich Chinach. Prowincja zajmuje powierzchnię 188 tys. km2 i liczy 57,2 mln mieszkańców (stolica Wuhan).
Oprócz rozwiniętej produkcji rolniczej, hodowli bydła i rybołówstwa, Hubei ma również dobrze rozwinięty przemysł - wydobycie rud żelaza, miedzi, manganu, eksploatacja złóż węgla kamiennego, fosforytów i gipsu, przemysł metalurgiczny (hutnictwo żelaza), elektrotechniczny, maszynowy, środków transportu, metalowy, włókienniczy, materiałów budowlanych i spożywczy.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2011 r. wynosi 4,3 mld zł.


Więcej informacji udziela:

Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail:
roma.sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl