ARP S.A.: 64 zezwolenia i 11 decyzji w SSE EURO-PARK MIELEC i TSSE EURO-PARK WISŁOSAN w 2018 roku

Data dodania: 2019-01-21
75 przedsiębiorców zainwestuje ponad 2 mld zł w zarządzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. SSE EURO-PARK MIELEC i TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Dzięki inwestycjom powstanie 1,8 tys. nowych miejsc pracy i zostanie utrzymanych niemal 15 tys. dotychczasowych. Wśród projektów 64 będzie realizowanych na podstawie zezwoleń na działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych, a 11 na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

75 przedsiębiorców zainwestuje ponad 2 mld zł w zarządzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. SSE EURO-PARK MIELEC i TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Dzięki inwestycjom powstanie 1,8 tys. nowych miejsc pracy i zostanie utrzymanych niemal 15 tys. dotychczasowych. Wśród projektów 64 będzie realizowanych na podstawie zezwoleń na działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych, a 11 na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Spośród deklarowanych nakładów inwestycyjnych największe zobowiązały się ponieść firmy Olimp (producent suplementów i produktów leczniczych) oraz Drukarnia Dako Kozioł i Wspólnicy (kartony, pudła i pudełka składane, z papieru falistego). Obie firmy zainwestują po ponad 150 mln zł. Spore inwestycje planują również „ERKADO Zbigniew Kozłowski” – producent drzwi i futryn, zadeklarował inwestycje w wysokości 76 mln zł, a także spółka BURY (produkcja urządzeń dla mobilnej komunikacji) – 75 mln oraz Sanok Rubber Company S.A.(wyroby gumowe dla branży motoryzacyjnej) z projektem o wartości 70 mln zł. Większość inwestycji będzie realizowanych na Podkarpaciu.

– Specjalne strefy ekonomiczne przez ponad 20 lat z sukcesem wypełniały swoje zadania. Odbudowywały przemysł w regionach dotkniętych problemami gospodarczymi, m.in. wysoką stopą bezrobocia, a czasami wręcz kompletną likwidację całych branż przemysłu. Nowy model wsparcia inwestycji odpowiada na potrzeby zrównoważonego rozwoju całej Polski określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dzięki Polskiej Strefie Inwestycji przedsiębiorcy mogą rozwijać działalność na preferencyjnych warunkach i w dogodnych dla nich lokalizacjach. Pierwsze efekty już widać. Przez ostatni kwartał 2018 roku wydaliśmy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji decyzje o wsparciu dla jedenastu firm, które zadeklarowały nakłady inwestycyjne w wysokości blisko 600 mln zł, to naprawdę dobry wynik, biorąc pod uwagę, że ustawa obowiązuje od września – powiedział Dariusz Śliwowski, wiceprezes ARP S.A.

W oparciu o zasady Polskiej Strefy Inwestycji najwięcej, bo aż 300 mln zł w obszarach zarządzanych przez ARP S.A. zainwestują branża poligraficzna i spożywcza. Następne w kolejności deklarowanych nakładów inwestycyjnych są firmy motoryzacyjne i przetwórstwa drewna – wartość planowanych inwestycji ma wynieść 210 mln zł. Większość inwestorów to firmy z polskim kapitałem, które będą działać na terenie Podkarpacia i Lubelszczyzny. Zatrudnią one blisko 100 nowych osób z jednoczesną deklaracją utrzymania ponad 4700 tys. dotychczasowych miejsc pracy.

Równolegle do Polskiej Strefy Inwestycji, w minionym roku spółka wydawała zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o wcześniejsze prawodawstwo. Łącznie w obu strefach były to 64 zezwolenia (po 32 w każdej ze stref), które przełożą się na blisko półtora miliarda zł (733,28 mln zł w EURO-PARK MIELEC i 746 mln zł w EURO-PARK WISŁOSAN) nakładów inwestycyjnych. W firmach tych zatrudnienie znajdzie prawie 1750 osób (606 osób w EURO-PARK MIELEC i 1141 osób w EURO-PARK WISŁOSAN).

Wdrażając założenia projektu Polskiej Strefy Inwestycji, Agencja Rozwoju Przemysłu uruchomiła w październiku 2018 roku stronę internetową www.strefainwestycji.arp.pl, na której przedsiębiorcy mogą samodzielnie zweryfikować warunki uzyskania pomocy publicznej: wybrać interesujący ich obszar i przy pomocy „kwalifikatora” dowiedzieć się o m.in. o wysokości przysługującego im poziomu zwolnienia z podatku dochodowego.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w 1995 r. utworzyła pierwszą w Polsce specjalną strefę ekonomiczną SSE EURO-PARK MIELEC. Dwa lata później powstała tarnobrzeska SSE EURO-PARK WISŁOSAN. Od tego czasu spółka wydała w obu strefach ponad 900 zezwoleń na działalność gospodarczą w strefach, z czego ok. 3/4 dla polskich firm. Zezwolenia te przełożyły się na ponad 21 mld zł zobowiązań inwestycyjnych i utworzenie ok. 65 tys. miejsc pracy. Po wprowadzeniu we wrześniu 2018 roku rozporządzeń do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (w ramach Polskiej Strefy Inwestycji), ARP S.A. kontynuuje działalność na nowych zasadach i wydaje decyzje o wsparciu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego, lubelskiego i w południowej części mazowieckiego. Specjalne Strefy Ekonomiczne i Polska Strefa Inwestycji będą równolegle działać do 2026 roku. Od 2027 roku decyzje o pomocy publicznej w formie zwolnień z podatku dochodowego będzie udzielana przez zarządzających obszarami Polskiej Strefy Inwestycji.